Aktiva filter:
Brunn

2 träffar

Folkhälsomyndigheten

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyr...

  • Antonios Georgelis, Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin
Publicerad: 2013-09-06

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum utförde i april 2005 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i Vreta 1:4, Rystads socken. Förunders...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND