Sök och beställ data

4 träffar

Aktiva filter
Gårdstomt

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under november och december 2006 genomfört en arkeologisk slutundersökning av RAÄ 146 och 147 vid Herstadbergs ...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2018-01-12

Uppsala universitet

Med anledning av ett påbörjat program- och detaljplanearbete för Himmelstalundsområdet har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1. Programarbetet syftar till att utreda förutsättningarna för vid...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2014-12-09

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför detaljplaneläggning inom fastigheten Arentorp 5:1 i Skällviks socken och Söderköpings kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Arkeologikonsult

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Under tidig höst 2008 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning (etapp 1) inom ett område från Ingelstad trafikplats via Händelö till Ljur...

  • Arkeologikonsult
Ladda ner data
Publicerad: 2012-06-13