Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.
Aktiva filter:
Gravplatsläge

2 träffar

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Den arkeologiska utredningen föranleddes av planerad detaljplan över Hårstorp 1:1 i Risinge socken. På en av tomterna planerades en ny brandstatio...

  • Östergötlands museum
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Under våren 2002 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning inom området för Gärstadverken och Leca i Linköping. Utredningen föranl...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND