Sök och beställ data

4 träffar

Aktiva filter
Hus

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde arkeologisk undersökning sommaren 1991 av boplatslämningar RAÄ 236 på stadsäga 928, Kallerstad. Undersökningen föranleddes av anläggandet av en ny väg, Norra Länken. Vid undersökning...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2020-01-21

Uppsala universitet

Under sensommaren och hösten 1989 undersökte UV Öst ett område med boplatslämningar i anslutning till Högby tomt. Bland anläggningarna kunde resterna efter fem stycken hus, en hägnad, ett gropsystem och några härdområd...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2017-01-10

Sörmlands museum

Den arkeologiska enheten vid Sörmlands museum utförde under hösten 1995 en förundersökning samt en särskild undersökning av en senmesolitisk aktivitetsyta i Kila socken, Nyköpings kommun. Fornlämningen upptäcktes vid en ...

  • Sörmlands museum, Arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2014-10-01

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har under april 2006 genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom del av Kv Intellektet 1 samt Valla 1:1 i Linkö...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-22