Aktiva filter:
Lägenhetsbebyggelse

7 träffar

Uppsala universitet

Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 165, registrerad som grav och en arkeologisk utredning, etapp 2, inom tre områden i Kvillinge socken. Förundersökningen av RAÄ 165 vi...

  • Arkeologikonsult
Publicerad: 2014-12-15
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

I samband med pågående arbete med detaljplaneläggning inom delar av Malmölandet, beläget norr om Norrköpings stad, utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sex områden vilka...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-12-08
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Med anledning av planerad utbyggnad av järnvägen mellan Åby och Händelö har Arkeologikonsult utfört en särskild arkeologisk utredning, etapp 1 inom Malmölandet och Händelö, Kvillinge och S.t Johannes socknar, Norrköpings...

  • Arkeologikonsult
Publicerad: 2014-11-27
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Östergötlands länsmuseum utförde under januari 2001 en arkeologisk utredning inför planerad gasledning inom Kallerstadområdet. Utredningen genomfördes efter beslut av länsstyrelsen och på uppdrag av Tekniska Verken i Lin...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-10-28
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde hösten 2011 en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Utredningen skulle fungera som planeringsunderlag för länsstyrelsen i der...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-08
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 på fastigheten Sjötorp 1:1 i stadsdelen Ekängen i Linköping. Arbetet föranle...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt planeringsunderlag för området söder om Vrinnevi...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND