Aktiva filter:
Odlingsaktivitet

2 träffar

Uppsala universitet

Östergötlands länsmuseum utförde hösten 2008 en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad, Linköping stad och kommun. Undersökningsområdet låg i anslutning till järnåldersboplatserna RAÄ 397 och 326. Trots närheten til...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-11-27
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inom Hydinge och Päpplinge, Sya socken, Mjölby kommun. Utredningen föra...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND