SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 6

SND-ID: 2020-104

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Alternativ titel

SHARE Wave 6

Skapare/primärforskare

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder och som omfattar totalt 140 000 individer över 50 års ålder i bland annat Sverige.Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Undersökningen fokuserar på bland annat arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder.SHARE startade 2002 och är planerad att fortgå fram till 2024 och kommer då att ha omfattat totalt 10 vågor av datainsamling. Hittills har över 7000 forskare använt sig av SHARE och undersökningen har resulterat i en stor mängd vetenskapliga och policyorienterade publikationer. SHARE blev i mars 2011 den första datainfrastruktur i Europa som fått status som så kallad European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:

Börsch-Supan, A. (2022). Survey of Health, Ageing and Retire

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

SHARE ERIC

Ansvarig institution/enhet

Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Finansiering 1

  • Finansiär: Europeiska Unionen

Finansiering 2

  • Finansiär: US National Institute on Aging

Finansiering 3

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiering 4

  • Finansiär: Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Umeå - dnr 2013-470-32Ö

Umeå - dnr 2014/225-31

Metod och tidsperiod

Population

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras partner bosatta i något SHARE land

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – 2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Kroatien, Luxemburg, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: 17 europeiska länder (inkl. Israel)

Publikationer

Börsch-Supan, A. (2020). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 6. Release version: 7.1.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w6.710
DOI: https://doi.org/10.6103/SHARE.w6.710

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 6

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2020-09-22
Senast uppdaterad: 2023-03-15