SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 7

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Skapare/primärforskare

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder och som omfattar totalt 140 000 individer över 50 års ålder i bland annat Sverige.Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Undersökningen fokuserar på bland annat arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder.SHARE startade 2002 och är planerad att fortgå fram till 2024 och kommer då att ha omfattat totalt 10 vågor av datainsamling. Hittills har över 7000 forskare använt sig av SHARE och undersökningen har resulterat i en stor mängd vetenskapliga och policyorienterade publikationer. SHARE blev i mars 2011 den första datainfrastruktur i Europa som fått status som så kallad European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:

Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retire

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Identifierare

SND-ID: 2020-105

DOI: https://doi.org/10.6103/SHARE.w7.710

Alternativ titel

SHARE Wave 7

Beskrivning

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder och som omfattar totalt 140 000 individer över 50 års ålder i bland annat Sverige.Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Undersökningen fokuserar på bland annat arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder.SHARE startade 2002 och är planerad att fortgå fram till 2024 och kommer då att ha omfattat totalt 10 vågor av datainsamling. Hittills har över 7000 forskare använt sig av SHARE och undersökningen har resulterat i en stor mängd vetenskapliga och policyorienterade publikationer. SHARE blev i mars 2011 den första datainfrastruktur i Europa som fått status som så kallad European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

When using data from this dataset, please cite the dataset as follows:

Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retire

... Visa mer..

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2017 — 2017

Population

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Umeå — dnr 2016/319-32

Finansiering

Finansiär: US National Institute on Aging

Finansiär: Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement

Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiär: Europeiska Unionen

Publikationer

Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 7. Release version: 7.1.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w7.710
DOI: https://doi.org/10.6103/SHARE.w7.710

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 7

Skapare/primärforskare

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Axel Börsch-Supan - Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2017 — 2017

Publicerad: 2020-09-22
Senast uppdaterad: 2020-09-23