Den västsvenska SOM-undersökningen 2019

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Den västsvenska SOM-undersökningen har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner. Undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Studien genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen och är en del av regionens långsiktiga utvärderingsarbete.

Flertalet frågor har ställts i många år och svaren bidrar till att bibehålla tidsserier som sträcker sig från undersökningens början 1992. Frågorna har tonvikt på attityder och beteenden inom områdena offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i den nationella SOM-undersökningen vilket ger möjlighet att jämföra data både på regional och på nationell nivå.

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, POLITIK, Politiska beteenden och attityder, Val, Politisk ideologi, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Socialt beteende och attityder, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: 2020-109

Alternativ titel

Väst-SOM 2019

Beskrivning

Den västsvenska SOM-undersökningen har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner. Undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Studien genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen och är en del av regionens långsiktiga utvärderingsarbete.

Flertalet frågor har ställts i många år och svaren bidrar till att bibehålla tidsserier som sträcker sig från undersökningens början 1992. Frågorna har tonvikt på attityder och beteenden inom områdena offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i den nationella SOM-undersökningen vilket ger möjlighet att jämföra data både på regional och på nationell nivå.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2019

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Göteborg — dnr 130-15

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, POLITIK, Politiska beteenden och attityder, Val, Politisk ideologi, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Socialt beteende och attityder, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Anders Carlander & Ulrika Andersson (red) (2020). Digitala är vi allihopa? Göteborgs universitet: SOM-institutet. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-12/Digitala%20%C3%A4r%20vi%20allihopa.pdf
Länk
ISBN: 9789189673489

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1

Ladda ner citering

Den västsvenska SOM-undersökningen 2019

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2021). <em>Den västsvenska SOM-undersökningen 2019</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/avzm-3n83">https://doi.org/10.5878/avzm-3n83</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-16 — 2019-12-16

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 6000

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 161

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2941

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

360

Antal individer/objekt

2898

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50

Publicerad: 2021-04-01