SOM-undersökningen i Göteborg 2019

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Hösten 2019 genomfördes för fjärde gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, Media, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, POLITIK, Politiska beteenden och attityder, Val, Politisk ideologi, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Socialt beteende och attityder, Sociala förhållanden och indikatorer, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: 2020-110

Alternativ titel

Gbg-SOM 2019

Beskrivning

Hösten 2019 genomfördes för fjärde gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2019

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Göteborg — dnr 130-15

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, Media, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, POLITIK, Politiska beteenden och attityder, Val, Politisk ideologi, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Socialt beteende och attityder, Sociala förhållanden och indikatorer, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Rönnerstrand, B. & Sandelin, F (2020) SOM-undersökningen i Göteborg 2019: SOM-rapport nr 2020:36 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-11/36.%20G%C3%B6teborgsrapporten%202019_0.pdf
Länk

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1

Ladda ner citering

SOM-undersökningen i Göteborg 2019

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2021). <em>SOM-undersökningen i Göteborg 2019</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/mwpw-jv86">https://doi.org/10.5878/mwpw-jv86</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-16 — 2019-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 5000

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2393

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 192

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

202

Antal individer/objekt

2412

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50

Publicerad: 2021-04-01