SOM-undersökningen i Göteborg 2019

SND-ID: 2020-110

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Göteborg

Alternativ titel

Gbg-SOM 2019

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Hösten 2019 genomfördes för fjärde gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2019

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer

Rönnerstrand, B. & Sandelin, F (2020) SOM-undersökningen i Göteborg 2019: SOM-rapport nr 2020:36 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2020-11/36.%20G%C3%B6teborgsrapporten%202019_0.pdf
Länk

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen i Göteborg 2019

Version 1

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2021). SOM-undersökningen i Göteborg 2019. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/mwpw-jv86

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-16–2019-12-31
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Urvalsstorlek: 5000
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2393
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 192
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

202

Antal individer/objekt

2412

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50%

Publicerad: 2021-04-01
Senast uppdaterad: 2023-01-09