CHAQ2020 - Snow Hillön - Fotografiska data och videodata

SND-ID: 2020-128

Den här studien är en del av samlingen CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar fotografier, panoraman, samt filmer inspelade med drönare, från Snow Hillön.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Centrum för digital humaniora

Medverkande

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Göteborgs universitet rorId

Luleå tekniska universitet rorId

Kungliga tekniska högskolan rorId

... Visa mer..

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-tal – 2000-tal

1902-01-01 – 2020-02-10

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Dokumentationen härstammar från Snow Hillön, Seymourön, samt Hoppets vik.

Publikationer

Almevik, G., Avango, D., Contissa, V., Fontana, P., Lindström, K., & Westin, J. (2021). Built cultural heritage in Antarctica : remains and uses of the first Swedish SouthPolar expedition 1901–1903. Riksantikvarieämbetet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6230
ISBN: 978-91-7209-891-6
URN: urn:nbn:se:raa:diva-6230

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll, Förundersökning, Planeringsunderlag

Dataset 1
CHAQ2020 - Snow Hillön - Panoraman

Beskrivning

Panoramabilderna skapades under tre skanningsessioner med en Faro Focus m70 på den 12, 13 och 19 januari, 2020 av Jonathan Westin. Upplösningen på merparten av bilderna är 20288 x 10144 (ett av panoramorna har en upplösning på 41434 x 20717 pixlar). Utomhuspanoramorna fångades i tidigt morgonljus den nittonde januari 2020. Högupplösta punktmoln för varje panorama-position finns lagrade i katalogposten "CHAQ2020 - Snow Hillön - Spatiala data".

Version 1

Citering

Jonathan Westin. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Snow Hillön - Panoraman. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/dnjh-0732

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
CHAQ2020 - Snow Hillön - Filmer

Beskrivning

Filmera spelades in med DJU Magic 2 Pro drönare. Filmerna spelades i huvudsak in för att samla material till en fotogrammetrisk triangulering och skapandet av en structure-from-motion model av kullen och vinterstationen med omkringliggande landskap.

Version 1

Citering

Jonathan Westin. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Snow Hillön - Filmer. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/eycr-0r16

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Video

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelse , Bebyggelselämningar , Bebyggelserester

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 3
CHAQ2020 - Snow Hillön - Fotografier

Ladda ner data

Beskrivning

Fotografierna av lämningarna togs med flera olika kameror 10-24 januari 2020. Gunnar Almeviks fotografier är tagna med en Fujifilm X-T2, Dag Avangos med en Nikon D800, och Jonathan Westins med en iPhone XR samt en DJI Mavic 2 Pro drönare.

Version 1

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Snow Hillön - Fotografier. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/4hwt-ej83

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 4
CHAQ2020 - Snow Hillön - Ortofoton

Beskrivning

Datasetet inkluderar ortofoton av vinterstationens östra fasad, samt kuststräckan både uppifrån och från väst. Ortofotona skapades med Agisoft Metashape och SfM-fotografering med en DJI Phantom 4 och en Fujifilm X-T2 kamera mellan januari 12 och 18, 2020.

Version 1

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Snow Hillön - Ortofoton. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/x6zd-7p61

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-03-02
Senast uppdaterad: 2021-09-02