CHAQ2020 - Snow Hillön - Spatiala data

SND-ID: 2020-129

Den här studien är en del av samlingen CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar den spatiala datan från Snow Hillön, vilket inkluderar punkmoln och texturerade trådmodeller skapade med en Faro Focus m70 laserskanner samt structure-from-motion fotografering.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Centrum för digital humaniora

Medverkande

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Göteborgs universitet rorId

Luleå tekniska universitet rorId

Kungliga tekniska högskolan rorId

... Visa mer..

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-tal – 2000-tal

1902-01-01 – 2020-02-10

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Dokumentationen härstammar från Snow Hillön, Seymourön, samt Hoppets vik.

Publikationer

Almevik, G., Avango, D., Contissa, V., Fontana, P., Lindström, K., & Westin, J. (2021). Built cultural heritage in Antarctica : remains and uses of the first Swedish SouthPolar expedition 1901–1903. Riksantikvarieämbetet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6230
URN: urn:nbn:se:raa:diva-6230
ISBN: 978-91-7209-891-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll, Förundersökning, Planeringsunderlag

Dataset 1
CHAQ2020 - Snow Hillön - Spatiala data

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Skanningen av vinterstationens interiörer ägde rum den 12 och 13 januari 2020. Totalt samlades punktmoln från 31 olika positioner, med mellan 150 och 500 miljoner punkter per skanning. Interiörskanningarna har också registrerats och kombinerats till två punktmoln, en för bottenvåningen och en för vinden. Bottenvåningens punktmoln är 2,6 miljarder punkter och punktsmolnet från vinden består av 354 miljoner punkter. Vinterstationens exteriör, liksom kullen den står på, har fångats med 54 skannings

... Visa mer..

Version 1

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Snow Hillön - Spatiala data. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/6m3n-1124

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

3D

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
CHAQ2020 - Snow Hillön - Rådata

Beskrivning

Detta dataset samlar råskanningarna från Faro Focus m70, samt de fotoset som structure-from-motion modellerna är uppbyggda med.

Version 1

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Snow Hillön - Rådata. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/c9ts-2d41

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-03-02
Senast uppdaterad: 2021-09-02