How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies

SND-ID: 2020-130

Skapare/primärforskare

Malcolm Fairbrother - Institute for Futures Studies orcid

Beskrivning

Bryr människor sig om framtida generationer? Moralfilosofer säger att vi borde göra det, men det är oklart om lekmän håller med. I synnerhet kan mänsklighetens otillräckliga ansträngningar för att mildra klimatförändringen bero på allmän likgiltighet eller kraftig diskontering av kommande generationers välbefinnande. Med hjälp av undersökningar och undersökningsexperiment i fyra länder - Sverige, Spanien, Sydkorea och Kina - fann vi att de flesta säger att de bryr sig om framtida generationer och skulle vara villiga att sänka sin levnadsstandard så att människor kan få bättre liv i framtiden. Men inte alla som säger att de bryr sig stöder två offentliga åtgärder som kan vidtas till förmån för framtida generationer: politik för att minska antingen global uppvärmning eller statsskuld. Vi hittar bevis för att mycket av människors uppenbara brist på oro för framtida generationer faktiskt beror på misstro mot stora sociala institutioner och därmed förbundna tvivel om effektiviteten i framtidsinriktad politik.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Institutet för framtidsstudier

Ansvarig institution/enhet

Institutet för framtidsstudier

Finansiering

 • Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond rorId
 • Diarienummer hos finansiär: M17-0372:1
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Vuxna i Sverige (i åldern 16-65), Spanien (i åldern 16-65), Sydkorea (i åldern 18-54) och Kina (i åldern 18-50)

Tidsdimension

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
We conducted our study in four countries with different levels of political trust: Sweden, Spain, South Korea, and China. Based on prior polls and studies, levels of institutional trust are high in Sweden and China, and low in Spain and South Korea. We also chose these four countries because they span two culturally distinct world regions, and the populations of the four countries are also known to possess different levels of optimism about the future. The surveys were fielded by the international firm Ipsos MORI, using online panels of adults. Achieved N’s were: Sweden 1084 (spanning the age range 16-65); Spain 1298 (16-65); South Korea 1176 (18-54); and China 1165 (18-50). Being online panels, the samples are not perfectly representative of the national populations. The Chinese sample, in particular, includes disproportionately younger, more urban, and more educated respondents.

Tidsperiod(er) som undersökts

2019 – 2019

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kina, Spanien, Sydkorea

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser, Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer, Eliter och ledarskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Klimatforskning, Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi), Filosofi, Etik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Fairbrother M, Arrhenius G, Bykvist K and Campbell T (2021) Governing for Future Generations: How Political Trust Shapes Attitudes Towards Climate and Debt Policies. Front. Polit. Sci. 3:656053. doi: 10.3389/fpos.2021.656053
DOI: https://doi.org/10.3389/fpos.2021.656053

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from Sweden

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Malcolm Fairbrother. Institutet för framtidsstudier (2020). How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/abr0-ba73

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Malcolm Fairbrother - Institute for Futures Studies orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019–2019
 • Datakälla: Forskningsdata
Dataset 2
How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from Spain

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Malcolm Fairbrother. Institutet för framtidsstudier (2020). How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from Spain. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/4dbq-5253

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Malcolm Fairbrother - Institute for Futures Studies orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019–2019
 • Datakälla: Forskningsdata
Dataset 3
How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from China

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Malcolm Fairbrother. Institutet för framtidsstudier (2020). How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from China. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ge21-mz09

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Malcolm Fairbrother - Institute for Futures Studies orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019–2019
 • Datakälla: Forskningsdata
Dataset 4
How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from South Korea

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Malcolm Fairbrother. Institutet för framtidsstudier (2020). How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from South Korea. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/8d7f-9q31

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Malcolm Fairbrother - Institute for Futures Studies orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019–2019
 • Datakälla: Forskningsdata
Publicerad: 2020-12-10
Senast uppdaterad: 2021-05-17