How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies

Skapare/primärforskare

Malcolm Fairbrother - Institute for Futures Studies orcid

Beskrivning

Bryr människor sig om framtida generationer? Moralfilosofer säger att vi borde göra det, men det är oklart om lekmän håller med. I synnerhet kan mänsklighetens otillräckliga ansträngningar för att mildra klimatförändringen bero på allmän likgiltighet eller kraftig diskontering av kommande generationers välbefinnande. Med hjälp av undersökningar och undersökningsexperiment i fyra länder - Sverige, Spanien, Sydkorea och Kina - fann vi att de flesta säger att de bryr sig om framtida generationer och skulle vara villiga att sänka sin levnadsstandard så att människor kan få bättre liv i framtiden. Men inte alla som säger att de bryr sig stöder två offentliga åtgärder som kan vidtas till förmån för framtida generationer: politik för att minska antingen global uppvärmning eller statsskuld. Vi hittar bevis för att mycket av människors uppenbara brist på oro för framtida generationer faktiskt beror på misstro mot stora sociala institutioner och därmed förbundna tvivel om effektiviteten i framtidsinriktad politik.

Ämnesområde

Energi och naturresurser, Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer, Eliter och ledarskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Klimatforskning, Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi), Filosofi, Etik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Institutet för framtidsstudier, Institutet för framtidsstudier

Skapare/primärforskare

Malcolm Fairbrother - Institute for Futures Studies orcid

Identifierare

SND-ID: 2020-130

Beskrivning

Bryr människor sig om framtida generationer? Moralfilosofer säger att vi borde göra det, men det är oklart om lekmän håller med. I synnerhet kan mänsklighetens otillräckliga ansträngningar för att mildra klimatförändringen bero på allmän likgiltighet eller kraftig diskontering av kommande generationers välbefinnande. Med hjälp av undersökningar och undersökningsexperiment i fyra länder - Sverige, Spanien, Sydkorea och Kina - fann vi att de flesta säger att de bryr sig om framtida generationer och skulle vara villiga att sänka sin levnadsstandard så att människor kan få bättre liv i framtiden. Men inte alla som säger att de bryr sig stöder två offentliga åtgärder som kan vidtas till förmån för framtida generationer: politik för att minska antingen global uppvärmning eller statsskuld. Vi hittar bevis för att mycket av människors uppenbara brist på oro för framtida generationer faktiskt beror på misstro mot stora sociala institutioner och därmed förbundna tvivel om effektiviteten i framtidsinriktad politik.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2019 — 2019

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kina, Spanien, Sydkorea

Analysenhet

Population

Vuxna i Sverige (i åldern 16-65), Spanien (i åldern 16-65), Sydkorea (i åldern 18-54) och Kina (i åldern 18-50)

Tidsdimension

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond — dnr M17-0372:1

Ämnesområde

Energi och naturresurser, Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer, Eliter och ledarskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Klimatforskning, Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi), Filosofi, Etik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kontakt för frågor om data

Malcolm Fairbrother

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1

Ladda ner data

Dataset 1

How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from Sweden

Citeringsförslag

Malcolm Fairbrother. Institutet för framtidsstudier (2020). <em>How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from Sweden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/abr0-ba73">https://doi.org/10.5878/abr0-ba73</a>

Skapare/primärforskare

Malcolm Fairbrother - Institute for Futures Studies orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019 — 2019

Datakälla: Forskningsdata

Version 1

Ladda ner data

Dataset 2

How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from Spain

Citeringsförslag

Malcolm Fairbrother. Institutet för framtidsstudier (2020). <em>How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from Spain</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/4dbq-5253">https://doi.org/10.5878/4dbq-5253</a>

Skapare/primärforskare

Malcolm Fairbrother - Institute for Futures Studies orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019 — 2019

Datakälla: Forskningsdata

Version 1

Ladda ner data

Dataset 3

How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from China

Citeringsförslag

Malcolm Fairbrother. Institutet för framtidsstudier (2020). <em>How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from China</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/ge21-mz09">https://doi.org/10.5878/ge21-mz09</a>

Skapare/primärforskare

Malcolm Fairbrother - Institute for Futures Studies orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019 — 2019

Datakälla: Forskningsdata

Version 1

Ladda ner data

Dataset 4

How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from South Korea

Citeringsförslag

Malcolm Fairbrother. Institutet för framtidsstudier (2020). <em>How Much Do People Value Future Generations? Climate Change, Trust, and Public Support for Future-Oriented Policies - Data from South Korea</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/8d7f-9q31">https://doi.org/10.5878/8d7f-9q31</a>

Skapare/primärforskare

Malcolm Fairbrother - Institute for Futures Studies orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019 — 2019

Datakälla: Forskningsdata

Publicerad: 2020-12-10