CHAQ2020 - Snow Hillön - Planer och ritningar

Den här studien är en del av samlingen CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets Vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar de ritningar och planer som skapades på Snow Hillön.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Karta

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Medverkande

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Riksantikvarieämbetet rorid

Kungliga tekniska högskolan rorid

Luleå tekniska universitet rorid

Göteborgs universitet rorid

Identifierare

SND-ID: 2020-131

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets Vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar de ritningar och planer som skapades på Snow Hillön.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-tal — 2000-tal

1902-01-01 — 2020-02-10

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Dokumentationen härstammar från Snow Hillön, Seymourön, samt Hoppets vik.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll, Förundersökning, Planeringsunderlag

Publikationer

Almevik, G., Avango, D., Contissa, V., Fontana, P., Lindström, K., & Westin, J. (2021). Built cultural heritage in Antarctica. Remains and uses of the first Swedish South Polar expedition 1901–1903 (accepted manuscript). Visby: Swedish National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet).
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

CHAQ2020 - Snow Hillön - Planer och ritningar

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora (2021). <em>CHAQ2020 - Snow Hillön - Planer och ritningar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/y68g-4v67">https://doi.org/10.5878/y68g-4v67</a>

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Ritningarna av vinterstationen skapades med hjälp av traditionella metoder och är tillgängliga både som originalskisser med noteringar och renritade i bläck. Planerna är skapade med hjälp av den skanningsdata som samlades in på den tolfte, trettonde och nittonde januari med en Faro Focus m70 skanner.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Publicerad: 2021-03-02