CHAQ2020 - Hoppets vik - Fotografiska data

SND-ID: 2020-140

Den här studien är en del av samlingen CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar fotografier och panoraman från Hoppets Vik.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Centrum för digital humaniora

Medverkande

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Göteborgs universitet rorId

Luleå tekniska universitet rorId

Kungliga tekniska högskolan rorId

... Visa mer..

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-tal – 2000-tal

1902-01-01 – 2020-02-10

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Dokumentationen härstammar från Snow Hillön, Seymourön, samt Hoppets vik.

Publikationer

Almevik, G., Avango, D., Contissa, V., Fontana, P., Lindström, K., & Westin, J. (2021). Built cultural heritage in Antarctica : remains and uses of the first Swedish SouthPolar expedition 1901–1903. Riksantikvarieämbetet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6230
URN: urn:nbn:se:raa:diva-6230
ISBN: 978-91-7209-891-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll, Förundersökning, Planeringsunderlag

Dataset 1
CHAQ2020 - Hoppets vik - Panoraman

Beskrivning

Datasetet består av panoramabilderna skapade under två skanningsessioner med en Faro Focus m70 den 22 och 24 januari, 2020 av Jonathan Westin. Upplösningen på bilderna är 20288 x 10144. Högupplösta punktmoln för varje panorama-position finns lagrade i katalogpost "CHAQ2020 - Hoppets vik - Spatiala data".

Version 1

Citering

Jonathan Westin. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Hoppets vik - Panoraman. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/404e-mb94

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
CHAQ2020 - Hoppets vik - Fotografier

Beskrivning

Fotografierna av lämningarna togs med flera olika kameror 25-31 januari 2020. Gunnar Almeviks fotografier är tagna med en Fujifilm X-T2, Dag Avangos med en Nikon D800, och Jonathan Westins med en iPhone XR samt en Faro Focus m70.

Version 1

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Hoppets vik - Fotografier. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/mxpp-yj12

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelse , Bebyggelselämningar , Bebyggelserester

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 3
CHAQ2020 - Hoppets vik - Ortofoton

Beskrivning

Ortofotona av stenhyddan (1 mm per pixel) skapades med Agisoft Metashape och structure-from-motion fotografering som togs med en Fujifilm X-T2-kamera den 31 januari 2020. Fotografierna för ortofotot av Esperanzabasen (10 mm per pixel) togs med en DJI Phantom 4-drönare på 150 meters höjd den 31 januari 2020 och bearbetades sedan i Agisoft Metashape.

Version 1

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Hoppets vik - Ortofoton. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/0yq6-rr71

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-03-02
Senast uppdaterad: 2021-09-02