Sannolikhetsfördelningen av tvetydiga infallsvinklar för radar ekon från meteorer

Skapare/primärforskare

Daniel Kastinen - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet orcid

Johan Kero - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet

Beskrivning

I denna studie var målet att kartlägga hur bestämningen av infallsvinklar för radar ekon från meteorer beter sig för några interferometriska radar system. Metoderna är generella och vi applicerade dem på fem olika system. Specifikt var vi intresserade av att klassificera när och om det fanns tvetydiga lösningar och vilken sannolikhet de hade att uppenbara sig baserat på signal brus förhållandet.

Skapare/primärforskare

Daniel Kastinen - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet orcid

Johan Kero - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet

Identifierare

SND-ID: 2020-145

Beskrivning

I denna studie var målet att kartlägga hur bestämningen av infallsvinklar för radar ekon från meteorer beter sig för några interferometriska radar system. Metoderna är generella och vi applicerade dem på fem olika system. Specifikt var vi intresserade av att klassificera när och om det fanns tvetydiga lösningar och vilken sannolikhet de hade att uppenbara sig baserat på signal brus förhållandet.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2020 — 2020

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Antarktis, Finland, Japan, Norge

Geografisk beskrivning: Radar anläggningarna som undersöks finns I Norge, Finland, Sverige, Japan, Sydpolen och fler platser.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Kontakt för frågor om data

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)

Sannolikhetsfördelningen av tvetydiga infallsvinklar för radar ekon från meteorer

Citering

Daniel Kastinen, Johan Kero. Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet (2020). <em>Sannolikhetsfördelningen av tvetydiga infallsvinklar för radar ekon från meteorer</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/hcdz-2j74">https://doi.org/10.5878/hcdz-2j74</a>

Skapare/primärforskare

Daniel Kastinen - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet orcid

Johan Kero - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet

Beskrivning

See "readme.txt" filen för beskrivning av variabler och innehåll.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Video

Publicerad: 2020-11-11
Senast uppdaterad: 2020-11-11