Sannolikhetsfördelningen av tvetydiga infallsvinklar för radar ekon från meteorer

SND-ID: 2020-145

Skapare/primärforskare

Daniel Kastinen - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet orcid

Johan Kero - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet

Beskrivning

I denna studie var målet att kartlägga hur bestämningen av infallsvinklar för radar ekon från meteorer beter sig för några interferometriska radar system. Metoderna är generella och vi applicerade dem på fem olika system. Specifikt var vi intresserade av att klassificera när och om det fanns tvetydiga lösningar och vilken sannolikhet de hade att uppenbara sig baserat på signal brus förhållandet.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Institutet för rymdfysik

Ansvarig institution/enhet

Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2020 – 2020

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Antarktis, Finland, Japan, Norge

Geografisk beskrivning: Radar anläggningarna som undersöks finns I Norge, Finland, Sverige, Japan, Sydpolen och fler platser.

Publikationer
Dataset
Sannolikhetsfördelningen av tvetydiga infallsvinklar för radar ekon från meteorer

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

See "readme.txt" filen för beskrivning av variabler och innehåll.

Version 1

Citering

Daniel Kastinen, Johan Kero. Institutet för rymdfysik (2020). Sannolikhetsfördelningen av tvetydiga infallsvinklar för radar ekon från meteorer. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/hcdz-2j74

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Video

Skapare/primärforskare

Daniel Kastinen - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet orcid

Johan Kero - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet

Nyckelord

radar

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Publicerad: 2020-11-11
Senast uppdaterad: 2020-11-11