CHAQ2020 - Seymourön - Fotografiska data

Den här studien är en del av samlingen CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar fotografier och panoraman från Seymourön.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Karta

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Medverkande

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Luleå tekniska universitet rorid

Riksantikvarieämbetet rorid

Göteborgs universitet rorid

Kungliga tekniska högskolan rorid

Identifierare

SND-ID: 2020-148

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar fotografier och panoraman från Seymourön.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-tal — 2000-tal

1902-01-01 — 2020-02-10

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Dokumentationen härstammar från Snow Hillön, Seymourön, samt Hoppets vik.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll, Förundersökning, Planeringsunderlag

Publikationer

Almevik, G., Avango, D., Contissa, V., Fontana, P., Lindström, K., & Westin, J. (2021). Built cultural heritage in Antarctica. Remains and uses of the first Swedish South Polar expedition 1901–1903 (accepted manuscript). Visby: Swedish National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet).
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

CHAQ2020 - Seymourön - Fotografier

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora (2021). <em>CHAQ2020 - Seymourön - Fotografier</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/7fgz-e479">https://doi.org/10.5878/7fgz-e479</a>

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Fotografierna av lämningarna togs med flera olika kameror fjärde och femte februari 2020. Gunnar Almeviks fotografier är tagna med en Fujifilm X-T2, Dag Avangos med en Nikon D800, och Jonathan Westins med en iPhone XR.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Arkeologisk lämningstyp

Dataset 2

CHAQ2020 - Seymourön - Ortofoton

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora (2021). <em>CHAQ2020 - Seymourön - Ortofoton</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/n386-3g70">https://doi.org/10.5878/n386-3g70</a>

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

På den argentinska basen Marambio förvaras en del av en träbåt med ursprung från den första svenska sydpolsexpeditionen. Resterna hittades av Ricardo Capdevila på 1980-talet på södra stranden av Seymourön och fördes först till Snow Hillön. Resternas fulla längd är 4,8 meter och de två ortofotona har en upplösning på 1 mm per pixel.

Rådatan för ortofotona finns för närvarande inte med i datasetet.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Publicerad: 2021-03-02