CHAQ2020 - Seymourön - Spatiala data

Den här studien är en del av samlingen CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar den spatiala datan från Seymourön, vilket inkluderar punktmoln och texturerade trådmodeller skapade genom structure-from-motion fotografering.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Karta

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Medverkande

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Riksantikvarieämbetet rorid

Göteborgs universitet rorid

Kungliga tekniska högskolan rorid

Luleå tekniska universitet rorid

Identifierare

SND-ID: 2020-150

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar den spatiala datan från Seymourön, vilket inkluderar punktmoln och texturerade trådmodeller skapade genom structure-from-motion fotografering.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-tal — 2000-tal

1902-01-01 — 2020-02-10

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Dokumentationen härstammar från Snow Hillön, Seymourön, samt Hoppets vik.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll, Förundersökning, Planeringsunderlag

Publikationer

Almevik, G., Avango, D., Contissa, V., Fontana, P., Lindström, K., & Westin, J. (2021). Built cultural heritage in Antarctica. Remains and uses of the first Swedish South Polar expedition 1901–1903 (accepted manuscript). Visby: Swedish National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet).
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

CHAQ2020 - Seymourön - Spatiala data

Citering

Gunnar Almevik, Jonathan Westin. Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora (2021). <em>CHAQ2020 - Seymourön - Spatiala data</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/s72b-1486">https://doi.org/10.5878/s72b-1486</a>

Skapare/primärforskare

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Beskrivning

3D-dokumentationen av de fyra historiska kvarlevorna består av structure-from-motion fotografering med en Fujifilm X-T2. Eftersom resterna av båten var ömtåliga och därför svåra att hantera på ett sätt som förhindrade morfologiska förändringar mellan de två nödvändiga fotosessionerna (vilket förhindrade en sammanslagning av de två sidorna) publiceras resterna som två separata modeller; exteriör och interiör. Resultatet publiceras som fem punktmoln och fem texturerade trådmodeller.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

3D

Dataset 2

CHAQ2020 - Seymourön - Rådata

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora (2021). <em>CHAQ2020 - Seymourön - Rådata</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/mjdt-9b46">https://doi.org/10.5878/mjdt-9b46</a>

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Detta dataset samlar de fyra fotoset som structure-from-motion-modellerna av monumenten är uppbyggda med. Fotografierna togs med en Fujifilm X-T2 den 4-6 januari 2020. Lämningarna av båten var sköra och därför svåra att infånga på ett sätt som förhindrade morfologiska förändringar mellan dokumentationen av de båda sidorna. Fotografierna togs av Gunnar Almevik.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Publicerad: 2021-03-02