CHAQ2020 - Seymourön - Spatiala data

SND-ID: 2020-150

Den här studien är en del av samlingen CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Beskrivning

Syftet med forskningsprojektet var att dokumentera lämningarna efter Otto Nordenskjölds Antarktisexpeditionen 1901-1903. Materialet består av fotografier, planer, ritningar, 3d-modeller och drönarfilmer från Snow Hillön, Hoppets vik och Seymourön.

Denna katalogpost samlar den spatiala datan från Seymourön, vilket inkluderar punktmoln och texturerade trådmodeller skapade genom structure-from-motion fotografering.

Se den engelska beskrivningen för mer information.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Centrum för digital humaniora

Medverkande

Kati Lindström - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för filosofi och historia, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Dag Avango - Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Avdelningen för samhällsvetenskap orcid

Kungliga tekniska högskolan rorId

Luleå tekniska universitet rorId

Göteborgs universitet rorId

... Visa mer..

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-tal – 2000-tal

1902-01-01 – 2020-02-10

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Dokumentationen härstammar från Snow Hillön, Seymourön, samt Hoppets vik.

Publikationer

Almevik, G., Avango, D., Contissa, V., Fontana, P., Lindström, K., & Westin, J. (2021). Built cultural heritage in Antarctica : remains and uses of the first Swedish SouthPolar expedition 1901–1903. Riksantikvarieämbetet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6230
URN: urn:nbn:se:raa:diva-6230
ISBN: 978-91-7209-891-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll, Förundersökning, Planeringsunderlag

Dataset 1
CHAQ2020 - Seymourön - Spatiala data

Beskrivning

3D-dokumentationen av de fyra historiska kvarlevorna består av structure-from-motion fotografering med en Fujifilm X-T2. Eftersom resterna av båten var ömtåliga och därför svåra att hantera på ett sätt som förhindrade morfologiska förändringar mellan de två nödvändiga fotosessionerna (vilket förhindrade en sammanslagning av de två sidorna) publiceras resterna som två separata modeller; exteriör och interiör. Resultatet publiceras som fem punktmoln och fem texturerade trådmodeller.

Version 1

Citering

Gunnar Almevik, Jonathan Westin. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Seymourön - Spatiala data. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/s72b-1486

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

3D

Skapare/primärforskare

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
CHAQ2020 - Seymourön - Rådata

Beskrivning

Detta dataset samlar de fyra fotoset som structure-from-motion-modellerna av monumenten är uppbyggda med. Fotografierna togs med en Fujifilm X-T2 den 4-6 januari 2020. Lämningarna av båten var sköra och därför svåra att infånga på ett sätt som förhindrade morfologiska förändringar mellan dokumentationen av de båda sidorna. Fotografierna togs av Gunnar Almevik.

Version 1

Citering

Jonathan Westin, Gunnar Almevik. Göteborgs universitet (2021). CHAQ2020 - Seymourön - Rådata. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/mjdt-9b46

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Jonathan Westin - Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora orcid

Gunnar Almevik - Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-03-02
Senast uppdaterad: 2021-09-02