Bilder av Norden: En analys av bokomslag till svensk kriminallitteratur i grekisk och spansk översättning

SND-ID: 2020-158

Skapare/primärforskare

Marianna Smaragdi - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet orcid

Ingela Johansson - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet orcid

Beskrivning

I denna studie analyseras bokomslag från ett urval av svensk kriminallitteratur publicerad i Grekland och den spansktalande världen från perioden 2000-2017. Bokomslag är viktiga paratexter (Genette, 1991), och med avstamp i teorier om paratext inom översättningsstudier avser vi att jämföra de svenska bokomslagen med omslagen till de översatta volymerna. Betonas stereotypa bilder av Norden, såsom de har beskrivits inom borealismen (Chartier, 2008), i de grekiska och spanskspråkiga bokmarknaderna? Vi har undersökt bokomslagen till de svenska och översatta utgåvorna genom att göra en innehållsanalys på dem, och kompletterat denna med en empirisk studie. Den empiriska studien består av anonyma enkäter med frågor om såväl bokomslagen och bakgrundsinformation som respondenterna. Undersökningen visade inte entydigt att de översatta utgåvorna anspelade i högre grad på det nordiska. Den visade också att de översatta volymernas omslag inte alltid i större omfattning angav tydlig genretillhörighet.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-01-01 – 2017-12-31

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Bilder av Norden: En analys av bokomslag till svensk kriminallitteratur i grekisk och spansk översättning

Version 1

Citering

Marianna Smaragdi, Ingela Johansson. Lunds universitet (2020). Bilder av Norden: En analys av bokomslag till svensk kriminallitteratur i grekisk och spansk översättning . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/3ah3-f286

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Marianna Smaragdi - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet orcid

Ingela Johansson - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet orcid

Upphovsrätt

Bokförlag, formgivare

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2020-12-11
Senast uppdaterad: 2021-11-22