Bilder av Norden: En analys av bokomslag till svensk kriminallitteratur i grekisk och spansk översättning

Skapare/primärforskare

Marianna Smaragdi - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet orcid

Ingela Johansson - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet orcid

Beskrivning

I denna studie analyseras bokomslag från ett urval av svensk kriminallitteratur publicerad i Grekland och den spansktalande världen från perioden 2000-2017. Bokomslag är viktiga paratexter (Genette, 1991), och med avstamp i teorier om paratext inom översättningsstudier avser vi att jämföra de svenska bokomslagen med omslagen till de översatta volymerna. Betonas stereotypa bilder av Norden, såsom de har beskrivits inom borealismen (Chartier, 2008), i de grekiska och spanskspråkiga bokmarknaderna? Vi har undersökt bokomslagen till de svenska och översatta utgåvorna genom att göra en innehållsanalys på dem, och kompletterat denna med en empirisk studie. Den empiriska studien består av anonyma enkäter med frågor om såväl bokomslagen och bakgrundsinformation som respondenterna. Undersökningen visade inte entydigt att de översatta utgåvorna anspelade i högre grad på det nordiska. Den visade också att de översatta volymernas omslag inte alltid i större omfattning angav tydlig genretillhörighet.

Ämnesområde

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur, Litteraturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Marianna Smaragdi - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet orcid

Ingela Johansson - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet orcid

Identifierare

SND-ID: 2020-158

Beskrivning

I denna studie analyseras bokomslag från ett urval av svensk kriminallitteratur publicerad i Grekland och den spansktalande världen från perioden 2000-2017. Bokomslag är viktiga paratexter (Genette, 1991), och med avstamp i teorier om paratext inom översättningsstudier avser vi att jämföra de svenska bokomslagen med omslagen till de översatta volymerna. Betonas stereotypa bilder av Norden, såsom de har beskrivits inom borealismen (Chartier, 2008), i de grekiska och spanskspråkiga bokmarknaderna? Vi har undersökt bokomslagen till de svenska och översatta utgåvorna genom att göra en innehållsanalys på dem, och kompletterat denna med en empirisk studie. Den empiriska studien består av anonyma enkäter med frågor om såväl bokomslagen och bakgrundsinformation som respondenterna. Undersökningen visade inte entydigt att de översatta utgåvorna anspelade i högre grad på det nordiska. Den visade också att de översatta volymernas omslag inte alltid i större omfattning angav tydlig genretillhörighet.

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-01-01 — 2017-12-31

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur, Litteraturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Övrigt

Version 1

Ladda ner citering

Upphovsrätt

Bokförlag, formgivare

Bilder av Norden: En analys av bokomslag till svensk kriminallitteratur i grekisk och spansk översättning

Citering

. Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet (2020). <em>Bilder av Norden: En analys av bokomslag till svensk kriminallitteratur i grekisk och spansk översättning </em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/3ah3-f286">https://doi.org/10.5878/3ah3-f286</a>

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Publicerad: 2020-12-11