Svensk valundersökning 2018 - CSES versionen

SND-ID: 2020-159

Den här studien är en del av samlingen Svenska valundersökningar (SNES)

Skapare/primärforskare

Henrik Oscarsson - (Primärforskare) Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Dennis Andersson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Beskrivning

Valundersökningen 2018 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956. Statsvetenskapliga institutionen ansvarar för frågeformuleringar, framställning av frågeformulär, databearbetning, kodning och analyser. SCB ansvarar för urval och fältarbete.

Det svenska Valforskningsprogrammet ingår i ett internationellt samarbete, Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Samarbetet innebär bland annat att samma intervjufrågor ställs i ett flertal länder runt om i världen. I samband med 2018 års val är det femte gången svenska Valforskningsprogrammet deltar i CSES-samarbetet.

Tidigare har CSES frågemoduler ingått i Valundersökningarnas omfattande eftervals-undersökningar. I samband med valet 2018 introducerades en ny design. För första gången drogs ett separat urval för CSES versionen av den svenska valundersökningen, skilt från urvalet för den traditionella Valundersökningen. Det separata CSES-urvalet 2018 utgörs

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Göteborg - dnr 1156-16

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska medborgare mellan 18 och 80 år bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09-10 – 2018-11-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Dataset
Svensk valundersökning 2018 - CSES versionen

Version 1

Citering

Dennis Andersson, Per Hedberg, Richard Svensson, Henrik Oscarsson. Göteborgs universitet (2021). Svensk valundersökning 2018 - CSES versionen . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/p9eq-2883

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Dennis Andersson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Henrik Oscarsson - (Primärforskare) Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09-10 – 2018-11-06

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-10–2018-10-06
  • Datainsamlare: Valforskningsprogrammet
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-10–2018-11-06
  • Datainsamlare: SCB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

201

Antal individer/objekt

8000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

47.3%

Publicerad: 2021-03-09
Senast uppdaterad: 2021-03-09