Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks

Skapare/primärforskare

Johanna Hedlund - Stockholms Universitet, Stockholms Resilienscentrum orcid

Beskrivning

Studien undersöker två nätverk av beslutsfattande aktörer och vattenfrågor. Med hjälp av data från två vattenvårdsförbund aktiva i vattenförvaltningen av Norrströms avrinningsområde, Sverige, undersöker vi om och hur vattenfrågor och vattenfrågors interdependens påverkar aktörers val av samverkanspartner.

Karta

Skapare/primärforskare

Johanna Hedlund - Stockholms Universitet, Stockholms Resilienscentrum orcid

Medverkande

Örjan Bodin - Stockholms Universitet, Stockholms Resilienscentrum orcid

Daniel Nohrstedt - Uppsala Universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Identifierare

SND-ID: 2020-168

Beskrivning

Studien undersöker två nätverk av beslutsfattande aktörer och vattenfrågor. Med hjälp av data från två vattenvårdsförbund aktiva i vattenförvaltningen av Norrströms avrinningsområde, Sverige, undersöker vi om och hur vattenfrågor och vattenfrågors interdependens påverkar aktörers val av samverkanspartner.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-05-01 — 2020-10-28

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Norrströms avrinningsområde (Mälaren och Hjälmaren), Sverige

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: FORMAS, FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE rorid

Diarienummer hos finansiär: 2016-01137

Finansiär: Vetenskapsrådet rorid

Diarienummer hos finansiär: 2016-04263

Denna resurs har följande relationer

Följer standard MPNet Software Format

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Hedlund J., Bodin Ö., Nohrstedt D. (2020) Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks. People and Nature.
: Not published yet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks

Citering

Johanna Hedlund. Stockholms universitet, Stockholms Resilienscentrum (2020). <em>Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/22y8-p614">https://doi.org/10.5878/22y8-p614</a>

Skapare/primärforskare

Johanna Hedlund - Stockholms Universitet, Stockholms Resilienscentrum orcid

Beskrivning

Det här datasetet innehåller nätverksdata i två lager bestående av två typer av noder (aktörer och vattenfrågor) och länkar mellan dem. Det anonymiserade datasetet består av två sociala nätverk (sociomatriser) som beskriver policyaktörers samverkan genom utbyte av information. Ett nätverk är för Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) och ett är för Hjälmarens vattenvårdsförbund (HVVF). De sociala nätverken är beskrivna som A-filer, och är binära (1 eller 0 - antingen har aktörerna en länk i nätverke

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Beskrivning av insamlingsmetod: Insamlingsmetod: Egenadministrerad enkät

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-01 — 2019-03-01

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-05-01 — 2019-03-01

Publicerad: 2020-10-30