Träning i medveten närvaro med stöd av en restorativ naturmiljö: Integrering av individbaserade och miljöbaserade metoder för hantering av adaptiva resurser

SND-ID: 2020-17

Skapare/primärforskare

Freddie Lymeus - Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Terry Hartig - Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning

Per Lindberg - Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Beskrivning

Detta projekt integrerar forskning om restorativa miljöer och mindfulnessforskning: två olika men relaterade metoder för att hantera kraven i modernt liv. Båda erbjuder sätt att förbättra uppmärksamhetsregleringen genom att ta ökad distans från rutinmässigt mentalt innehåll och engagera sig i nuvarande erfarenhet. Återhämtning fungerar emellertid bottom-up, med hjälp av miljöns stödjande egenskaper, medan mindfulnessmeditation fungerar top-down, genom ansträngande träning. Komplementariteter mellan de två är grunden för restoration skills training (ReST), en fem veckors mindfulness-baserad kurs som använder sensoriskt utforskande i en naturlig miljö för att bygga ett meditativt tillstånd utan ansträngning. Liksom i konventionell mindfulnesstraining har ReST en inlärningsstruktur för att lära ut mångsidiga anpassningsförmågor. Data samlades in i fyra omgångar, med successivt förfinade versioner av ReST som gavs i en botanisk trädgård och formellt matchad konventionell mindfulnessträning inomhus. Data samlades in för att testa för kortsiktiga utfall av enstaka träningspass och för långsiktiga ut

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för psykologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Uppsala - dnr 2013/033

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Universitetsstudenter med stress- eller uppmärksamhetsproblem

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – 2017

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Botaniska trädgården i Uppsala, Uppsala Linneanska trädgårdar

Publikationer

Lymeus, F., Ahrling, M., Apelman, J., Florin, C. de M., Nilsson, C., Vincenti, J., Zetterberg, A., Lindberg, P., & Hartig, T. (2020). Mindfulness-based restoration skills training (ReST) in a natural setting compared to conventional mindfulness training: Psychological functioning after a five-week course. Frontiers in Psychology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mindfulness-baserad träning i återhämtningsfärdigheter (restoration skills training, ReST) i en naturlig miljö jämförd med konventionell mindfulnessträning: Psykologisk funktion efter en fem-veckors kurs

Beskrivning

This data set underlies analyses presented in (Lymeus et al. (2020) Mindfulness-based restoration skills training (ReST) in a natural setting compared to conventional mindfulness training: Psychological functioning after a five-week course. Frontiers in Psychology). Data were collected before and directly after two different five-week mindfulness training courses: restoration skills training (ReST) and conventional mindfulness training, between which participants were randomly assigned. Particip

... Visa mer..

Version 1

Citering

Freddie Lymeus, Terry Hartig, Per Lindberg. Uppsala universitet (2020). Mindfulness-baserad träning i återhämtningsfärdigheter (restoration skills training, ReST) i en naturlig miljö jämförd med konventionell mindfulnessträning: Psykologisk funktion efter en fem-veckors kurs. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/p34t-9j15

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Freddie Lymeus - Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Terry Hartig - Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning

Per Lindberg - Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-01 – 2017-06

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013–2017
  • Datainsamlare: Uppsala universitet
  • Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Variabler

30

Antal individer/objekt

181

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70%

Publicerad: 2020-08-10