Excessive premature mortality among children with cerebral palsy in rural Uganda: a longitudinal, population-based study

SND-ID: 2020-178

Skapare/primärforskare

Hans Forssberg - Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa orcid

Angelina Kakooza-Mwesige - Makerere University, Department of Pediatrics and Child Health orcid

Beskrivning

Denna studie har undersökt dödligheten hos barn med CP i en lantlig del av Uganda och identifierat riskfaktorer och dödsorsak.
Vi har följt 97 barn med CP mellan 2–17 år sedan 2015. De jämfördes med en åldersmatchad kohort av 41 319 barn från den allmänna befolkningen. Dödligheten var 3952 per 100 000 personer/år (95% CI 2212–6519) hos barn med CP och 137 per 100 000 personer/år (95% CI 117–159) i den allmänna populationen. Dödligheten var 25·3 gånger högre i CP gruppen. Risken att dö var större hos barn med svår nedsättning av motoriska funktioner jämfört med dem med mildare (HR 6·8; p=0·007). Risken att dö var också större hos dem med uttalad undernäring jämfört med dem med mildare former (HR=3·7; p=0·052). Anemi, malaria, och andra infektioner var den vanligaste dödsorsaken.

En utförligare beskrivning finns i den engelska versionen av katalogposten.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Medverkande

Lukia Namaganda - Makerere University, School of Public Health orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: VR 2017-05474

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Frimurarna Barnhuset
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Annan - dnr HS 2608 - Uganda National Council for Science and Technology

Metod och tidsperiod

Population

Barn och ungdomar med cerebral pares

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell kohortstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Tre stegs screening

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-03-01 – 2019-12-15

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uganda, Afrika, Subsahariska Afrika

Geografisk beskrivning: Iganga, Uganda

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Region

Publikationer

Namaganda LH, Almeida R, Kajungu D, Wabwire-Mangen F, Peterson S, Andrews C, Eliasson AC, Kakooza-Mwesige A, Forssberg H. Excessive premature mortality among children with cerebral palsy in rural Uganda: A longitudinal, population-based study. PLoS One. 2020 Dec 29;15(12):e0243948. doi: 10.1371/journal.pone.0243948.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243948

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mortality data of population based CP cohort from Iganga/Mayuge, Uganda

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datasetet består av följande filer:
- CP_cohort–Children_and_youth_at_the_IM-HDSS.csv
- CoD–General_population_of_children_and_youth_IM-HDSS.csv
- Variable_list.pdf

Mer information om variablerna i de olika tabellerna finns i variabel-listan.

Version 1

Citering

Hans Forssberg, Angelina Kakooza-Mwesige. Karolinska Institutet (2021). Mortality data of population based CP cohort from Iganga/Mayuge, Uganda. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/xr97-2a37

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Hans Forssberg - Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa orcid

Angelina Kakooza-Mwesige - Makerere University, Department of Pediatrics and Child Health orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-03-01 – 2019-12-15

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-03-01–2019-12-15
  • Datainsamlare: Makerere University
  • Datakälla: Forskningsdata, Befolkningsgrupp

Variabler

21

Antal individer/objekt

97

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Publicerad: 2021-01-26