Spårämnesdata (Mn/Ca, Mg/Ca, Sr/Ca) från den bottenlevande foraminiferarten Nonionella stella, provtagen i ytsediment från Santa Barbara bassängen, USA

SND-ID: 2020-182

Skapare/primärforskare

Inda Brinkmann - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Beskrivning

Dataset över Mn/Ca, Mg/Ca and Sr/Ca från de tre senaste bildade kamrarna (n, n-1, n-2) i skal av Nonionella stella, analyserade genom en jonmikrosond (SIMS; Nordsim, Stockholm, Sverige). Nonionella stella individer provtogs från ytsediment från tre stationer över en djupgradient i Santa Barbara bassängen, södra Kalifornien, USA. Datasetet är en del av en studie för att undersöka hur Mn/Ca kvoten i foraminiferers skal ändras med ändrad syrgaskoncentration. Publikationen där detta dataset ingår finns på https://doi.org/10.1029/2020PA004167. Kontakta huvudförfattaren för fler detaljer (inda.brinkmann@geol.lu.se). För att använda datasetet måste källa anges.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Geologiska institutionen, Lunds Universitet

Medverkande

Christine Barras - Angers University, France

Colleen M. Hansel - Woods Hole Oceanographic Institution

Kadda Medjoubi - Nanoscopium Synchrotron SOLEIL

Nadine Quintana Krupinski - Lunds Universitet

Helena L. Filipsson - Lunds Universitet

... Visa mer..

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: US National Science Foundation rorId

Finansiering 3

  • Finansiär: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund rorId

Finansiering 4

  • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId

Finansiering 5

  • Finansiär: NordSIM, Naturhistoriska riksmuseet Stockholm rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-05-03 – 2018-05-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: USA, Stilla havet

Publikationer

Brinkmann, I., Ni, S., Schweizer, M., Oldham, V. E., Quintana Krupinski, N. B., Medjoubi, K., et al. (2021). Foraminiferal Mn/Ca as bottom-water hypoxia proxy: An assessment of Nonionella stella in the Santa Barbara Basin, USA. Paleoceanography and Paleoclimatology, 36, e2020PA004167. https://doi.org/10.1029/2020PA004167
DOI: https://doi.org/10.1029/2020PA004167

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Trace-elemental data (Mn/Ca, Mg/Ca, Sr/Ca) of the benthic foraminifer Nonionella stella from core-top sediments of the Santa Barbara Basin, USA

Ladda ner data

Beskrivning

Norra delen av Santa Barbara bassängen provtogs i maj 2018 (expedition SP1811, R/V Robert Gordon Sproul), station 1 (430 m vattendjup; 34º 18.6’N, 119º 54.0’W), station 2 (505 m; 34º 20.8’N, 119º 59.0’W) och station 3 (567 m; 34º 19.2’N, 120º 03.4’W). Sedimenten provtogs med en Ocean Instruments MC800 multicorer. Sedimentkärnorna skivades till 0,5 cm tjocka skivor (‘0–0.5 cm’, ‘0.5–1.0 cm’, ‘1.0–1.5 cm’ and ‘1.5–2.0 cm’; station 1 även det lösa organiska ”fluffet” på överytan'). CTG tillsattes f

... Visa mer..

Version 1

Citering

Inda Brinkmann. Lunds universitet (2021). Trace-elemental data (Mn/Ca, Mg/Ca, Sr/Ca) of the benthic foraminifer Nonionella stella from core-top sediments of the Santa Barbara Basin, USA. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/x6sa-jy16

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Inda Brinkmann - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-05-03 – 2018-05-06

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Sekundär jonmasspektrometri (spårelementanalys)
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-03-09–2019-03-15

Variabler

3

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)
Publicerad: 2021-10-15
Senast uppdaterad: 2021-11-25