Rans uppdrag från forskningskryssningen NBP1902 med Nathaniel B. Palmer

SND-ID: 2020-193

Skapare/primärforskare

Anna Wåhlin - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Beskrivning

Temperatur, salinitet och löst syre uppmätt under flera uppdrag i Amundsenhavet med den autonoma undervattensfarkosten Ran under forskningskryssningen NBP1902 med isbrytaren Nathaniel B. Palmer.

Variabellista:

Datum och tid (UTC)
Latitud (decimalgrad)
Longitud (decimalgrad)
Tryck (dBar)
Absolut salthalt S_A (g / kg), beräknat enligt www.teos-10.org <http://www.teos-10.org&gt;
Konservativ temperatur (grader), beräknad enligt www.teos-10.org <http://www.teos-10.org&gt;
Upplöst syre (ml / l)
Matlab-tid (numerisk)

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Diarienummer hos huvudman

NBP011

NBP009

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper, Marina infrastrukturen

Medverkande

Øyvind Hegrenæs - Kongsberg Underwater Technology, LLC

Filip Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Johan Rolandsson - EcoWorks AB

Mark Symons - MMT (UK) Limited, Operations

Aleksandra Mazur - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

... Visa mer..

Finansiering 1

  • Finansiär: Stiftelsen för Strategisk Forskning, projekt: Nationellt Center för Maritim Robotik (SMaRC) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: IRC15-0046

Finansiering 2

  • Finansiär: National Science Foundation, Office of Polar Programs rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 1929991, 1738942

Finansiering 3

  • Finansiär: Natural Environment Research Council rorId
  • Diarienummer hos finansiär: NE/S006419/1, NE/S006664/1
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-01-30 – 2019-03-14

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Amundsenhavet, Västra Antarktis, samt delvis under Thwaites Glacier.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

A. K. Wåhlin, An AUV underneath the ‘Doomsday glacier’: Revealing pathways and modification of warm water flowing beneath Thwaites ice shelf, West Antarctica. Presented at the 2020 IEEE OES Autonomous Underwater Vehicle Symposium, St. Johns, NL, Canada, September 30-October 2, 2020.
:

International Thwaites Glacier Collaboration. (2019). Nathaniel B. Palmer : Cruise NBP1902. Version 1.0. Rolling Deck to Repository (R2R).
DOI: https://doi.org/10.7284/908147

A. K. Wåhlin, A. Graham, K. A. Hogan, B. Y. Queste, L. Boehme, R. Larter, E. Pettit, J. Wellner and K. J. Heywood, Pathways and modification of warm water flowing beneath Thwaites Ice Shelf, West Antarctica. Science Advances 7, eabd7254 (2021).
DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abd7254

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Rans uppdrag NBP009 och NBP011 från forskningskryssningen NBP1902 med Nathaniel B. Palmer

Beskrivning

AUV-uppdrag 009 från NBP1902.
Uppdraget gick delvis (0.6 km) under Thwaites Glacier.

AUV-uppdrag 011 från NBP1902.
Uppdraget gick delvis (3 km) under Thwaites Glacier.

Se den engelska beskrivningen och dokumentationsfilerna för mer detaljer om insamlingsmetoderna.

Variabellista:

Datum och tid (UTC)
Latitud (decimalgrad)
Longitud (decimalgrad)
Tryck (dBar)
Absolut salthalt S_A (g / kg), beräknat enligt www.teos-10.org <http://www.teos-10.org&gt;
Konservativ temperatur (grader), beräknad enligt w

... Visa mer..

Version 1

Citering

Anna Wåhlin. Göteborgs universitet (2021). Rans uppdrag NBP009 och NBP011 från forskningskryssningen NBP1902 med Nathaniel B. Palmer. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/yw26-vc65

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Anna Wåhlin - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-02-03 – 2019-03-09

Variabler

8

Publicerad: 2021-02-10
Senast uppdaterad: 2021-09-09