Rans uppdrag från forskningskryssningen NBP1902 med Nathaniel B. Palmer

Skapare/primärforskare

Anna Wåhlin - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Beskrivning

Temperatur, salinitet och löst syre uppmätt under flera uppdrag i Amundsenhavet med den autonoma undervattensfarkosten Ran under forskningskryssningen NBP1902 med isbrytaren Nathaniel B. Palmer.

Variabellista:

Datum och tid (UTC)
Latitud (decimalgrad)
Longitud (decimalgrad)
Tryck (dBar)
Absolut salthalt S_A (g / kg), beräknat enligt www.teos-10.org
Konservativ temperatur (grader), beräknad enligt www.teos-10.org
Upplöst syre (ml / l)
Matlab-tid (numerisk)

Karta

Skapare/primärforskare

Anna Wåhlin - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Medverkande

Øyvind Hegrenæs - Kongsberg Underwater Technology, LLC

Filip Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Johan Rolandsson - EcoWorks AB

Mark Symons - MMT (UK) Limited, Operations

Aleksandra Mazur - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Craig Wallace - Kongsberg Maritime AS

Salar Karam - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Jonas Andersson - MMT Sweden AB

Identifierare

SND-ID: 2020-193

Beskrivning

Temperatur, salinitet och löst syre uppmätt under flera uppdrag i Amundsenhavet med den autonoma undervattensfarkosten Ran under forskningskryssningen NBP1902 med isbrytaren Nathaniel B. Palmer.

Variabellista:

Datum och tid (UTC)
Latitud (decimalgrad)
Longitud (decimalgrad)
Tryck (dBar)
Absolut salthalt S_A (g / kg), beräknat enligt www.teos-10.org
Konservativ temperatur (grader), beräknad enligt www.teos-10.org
Upplöst syre (ml / l)
Matlab-tid (numerisk)

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-01-30 — 2019-03-14

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis

Geografisk beskrivning: Amundsenhavet, Västra Antarktis, samt delvis under Thwaites Glacier.

Finansiering

Finansiär: Stiftelsen för Strategisk Forskning, projekt: Nationellt Center för Maritim Robotik (SMaRC)

Diarienummer hos finansiär: IRC15-0046

Finansiär: National Science Foundation, Office of Polar Programs

Diarienummer hos finansiär: 1929991, 1738942

Finansiär: Natural Environment Research Council

Diarienummer hos finansiär: NE/S006419/1, NE/S006664/1

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

A. K. Wåhlin, An AUV underneath the ‘Doomsday glacier’: Revealing pathways and modification of warm water flowing beneath Thwaites ice shelf, West Antarctica. Presented at the 2020 IEEE OES Autonomous Underwater Vehicle Symposium, St. Johns, NL, Canada, September 30-October 2, 2020.
:

International Thwaites Glacier Collaboration. (2019). Nathaniel B. Palmer : Cruise NBP1902. Version 1.0. Rolling Deck to Repository (R2R).
DOI: https://doi.org/10.7284/908147

A. K. Wåhlin, A. Graham, K. A. Hogan, B. Y. Queste, L. Boehme, R. Larter, E. Pettit, J. Wellner and K. J. Heywood, Pathways and modification of warm water flowing beneath Thwaites ice shelf, West Antarctica. Science Advances, in press (2021).
:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Rans uppdrag NBP009 och NBP011 från forskningskryssningen NBP1902 med Nathaniel B. Palmer

Citeringsförslag

Anna Wåhlin. Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper, Marina infrastrukturen (2021). <em>Rans uppdrag NBP009 och NBP011 från forskningskryssningen NBP1902 med Nathaniel B. Palmer</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/yw26-vc65">https://doi.org/10.5878/yw26-vc65</a>

Skapare/primärforskare

Anna Wåhlin - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Beskrivning

AUV-uppdrag 009 från NBP1902.
Uppdraget gick delvis (0.6 km) under Thwaites Glacier.

AUV-uppdrag 011 från NBP1902.
Uppdraget gick delvis (3 km) under Thwaites Glacier.

Se den engelska beskrivningen och dokumentationsfilerna för mer detaljer om insamlingsmetoderna.

Variabellista:

Datum och tid (UTC)
Latitud (decimalgrad)
Longitud (decimalgrad)
Tryck (dBar)
Absolut salthalt S_A (g / kg), beräknat enligt www.teos-10.org
Konservativ temperatur (grader), beräknad enligt w

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-02-03 — 2019-03-09

Variabler

8

Publicerad: 2021-02-10