Ny formulering för att producera laxpaté med reducerat natriuminnehåll

Skapare/primärforskare

Tim Nielsen - RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel orcid

Beskrivning

Ett minskat intag av natrium är ett effektivt sätt att förbättra folkhälsan. I denna studie producerades laxpaté med olika mängd natrium i formuleringen. Sensoriska, mikrobiologiska och kemiska analyser genomfördes för att säkerställa produktkvaliteten.

Mer information finns på den engeska sidan.

Arbetet var en del av Horizon 2020-projektet SEAFOODTOMORROW - Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow (773400).

Ämnesområde

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Tim Nielsen - RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel orcid

Identifierare

SND-ID: 2020-201

Beskrivning

Ett minskat intag av natrium är ett effektivt sätt att förbättra folkhälsan. I denna studie producerades laxpaté med olika mängd natrium i formuleringen. Sensoriska, mikrobiologiska och kemiska analyser genomfördes för att säkerställa produktkvaliteten.

Mer information finns på den engeska sidan.

Arbetet var en del av Horizon 2020-projektet SEAFOODTOMORROW - Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow (773400).

Språk

Engelska

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: EU kommissionen

Diarienummer hos finansiär: 773400

Ämnesområde

Nyckelord

Kontakt för frågor om data

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Nielsen, T., Mihnea, M., Båth, K., Cunha, S., Fereira, R., Fernandes, J., Gonçalves, A., Nunes, M., & Oliveira, H. (2020). New formulation for producing salmon pâté with reduced sodium content. Food and Chemical Toxicology, 143, Article 111546. https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111546
DOI: https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111546
URN: urn:nbn:se:ri:diva-45167

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Ny formulering för att producera laxpaté med reducerat natriuminnehåll

Citering

Tim Nielsen. RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel (2020). <em>Ny formulering för att producera laxpaté med reducerat natriuminnehåll</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/22sm-3127">https://doi.org/10.5878/22sm-3127</a>

Skapare/primärforskare

Tim Nielsen - RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2020-12-21