Ny formulering för att producera laxpaté med reducerat natriuminnehåll

SND-ID: 2020-201

Skapare/primärforskare

Tim Nielsen - RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel orcid

Beskrivning

Ett minskat intag av natrium är ett effektivt sätt att förbättra folkhälsan. I denna studie producerades laxpaté med olika mängd natrium i formuleringen. Sensoriska, mikrobiologiska och kemiska analyser genomfördes för att säkerställa produktkvaliteten.

Mer information finns på den engeska sidan.

Arbetet var en del av Horizon 2020-projektet SEAFOODTOMORROW - Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow (773400).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

Jordbruk och livsmedel

Finansiering

  • Finansiär: EU kommissionen
  • Diarienummer hos finansiär: 773400
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HÄLSA (CESSDA Topic Classification)
Livsmedelsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

salt, hälsa, natrium, sjömat

Publikationer

Nielsen, T., Mihnea, M., Båth, K., Cunha, S., Fereira, R., Fernandes, J., Gonçalves, A., Nunes, M., & Oliveira, H. (2020). New formulation for producing salmon pâté with reduced sodium content. Food and Chemical Toxicology, 143, Article 111546. https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111546
DOI: https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111546
URN: urn:nbn:se:ri:diva-45167

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Ny formulering för att producera laxpaté med reducerat natriuminnehåll

Version 1

Citering

Tim Nielsen. RISE Research Institutes of Sweden (2020). Ny formulering för att producera laxpaté med reducerat natriuminnehåll. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/22sm-3127

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tim Nielsen - RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2020-12-21