Ny formulering för att producera laxpaté med reducerat natriuminnehåll

Skapare/primärforskare

Tim Nielsen - RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel orcid

Beskrivning

Ett minskat intag av natrium är ett effektivt sätt att förbättra folkhälsan. I denna studie producerades laxpaté med olika mängd natrium i formuleringen. Sensoriska, mikrobiologiska och kemiska analyser genomfördes för att säkerställa produktkvaliteten.

Mer information finns på den engeska sidan.

Arbetet var en del av Horizon 2020-projektet SEAFOODTOMORROW - Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow (773400).

Ämnesområde

Nyckelord

Ansvarig institution/enhet

RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel

Skapare/primärforskare

Tim Nielsen - RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel orcid

Identifierare

SND-ID: 2020-201

Beskrivning

Ett minskat intag av natrium är ett effektivt sätt att förbättra folkhälsan. I denna studie producerades laxpaté med olika mängd natrium i formuleringen. Sensoriska, mikrobiologiska och kemiska analyser genomfördes för att säkerställa produktkvaliteten.

Mer information finns på den engeska sidan.

Arbetet var en del av Horizon 2020-projektet SEAFOODTOMORROW - Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow (773400).

Språk

Engelska

Finansiering

EU kommissionen — dnr 773400

Ämnesområde

Nyckelord

Kontakt för frågor om data

Tim Nielsen

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Nielsen, T., Mihnea, M., Båth, K., Cunha, S., Fereira, R., Fernandes, J., Gonçalves, A., Nunes, M., & Oliveira, H. (2020). New formulation for producing salmon pâté with reduced sodium content. Food and Chemical Toxicology, 143, Article 111546. https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111546
DOI: https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111546
URN: urn:nbn:se:ri:diva-45167

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Ny formulering för att producera laxpaté med reducerat natriuminnehåll

Citeringsförslag

Tim Nielsen. RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel (2020). <em>Ny formulering för att producera laxpaté med reducerat natriuminnehåll</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/22sm-3127">https://doi.org/10.5878/22sm-3127</a>

Skapare/primärforskare

Tim Nielsen - RISE Research Institutes of Sweden, Jordbruk och livsmedel orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2020-12-21