Fysiologiskt ekvivalent temperatur (PET) och Värmeindex (WBGT) - data från Göteborgsvarvet.

SND-ID: 2020-28

Skapare/primärforskare

Sofia Thorsson - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Gunnar Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Fredrik Lindberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Eric Carlström - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

... Visa mer..

Beskrivning

Åtta år (2010-2017) av data om meteorologiska förhållanden och ambulanstransporter, inklusive medicinska journaler, från Göteborgsvarvet (halvmaraton) användes för att analysera samband mellan WBGT, PET och UTCI och antal ambulansutryckningar (ARA) och kollapser.

För fler detaljer, se det bifogade dokumentet "Data description".

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr Ethical consent was secured from the Regional Ethics Committee in Gothenburg (Ref. 003–17).

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2017

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Publikationer

Thorsson, S., Rayner, D., Palm, G., Lindberg, F., Carlström, E., Börjesson, M., Nilson, F., Khorram-Manesh, A., & Holmer, B. (2020). Is Physiological Equivalent Temperature (PET) a superior screening tool for heat stress risk than Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) index? Eight years of data from the Gothenburg half marathon. British Journal of Sports Medicine. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100632
DOI: https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100632

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Fysiologiskt ekvivalent temperatur (PET) och Värmeindex (WBGT) - data från Göteborgsvarvet.

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

I den meteorologiska datan ingår lufttemperatur, vindhastighet, relativ fuktighet, genomsnittligt lufttryck vid havsnivån och kortvågsstrålning. Värdena är snittet för den aktuella timmen.
Värmeindexen som används är Wet bulb globe temperature index (WBGT), Physiological equivalent temperature index (PET), och Universal thermal comfort index (UTCI).

Version 1

Citering

Sofia Thorsson, David Rayner, Gunnar Palm, Fredrik Lindberg, Eric Carlström, Mats Börjesson, Finn Nilson, Amir Khorram-Manesh, Björn Holmer. Göteborgs universitet (2020). Fysiologiskt ekvivalent temperatur (PET) och Värmeindex (WBGT) - data från Göteborgsvarvet. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/aw3p-1424

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sofia Thorsson - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Gunnar Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Fredrik Lindberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Eric Carlström - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2017

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskastation data
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010–2017
  • Tidsupplösning: 1 timma
  • Rumslig upplösning: skala point

Variabler

13

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2020-10-12