Fysiologiskt ekvivalent temperatur (PET) och Värmeindex (WBGT) - data från Göteborgsvarvet.

Skapare/primärforskare:

Sofia Thorsson - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Gunnar Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Fredrik Lindberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Eric Carlström - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Mats Börjesson - Göteborgs universitet, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin orcid

Finn Nilson - Karlstads universitet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper orcid

Amir Khorram-Manesh - Göteborgs universitet, Avdelningen för kirurgi orcid

Björn Holmer - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

Åtta år (2010-2017) av data om meteorologiska förhållanden och ambulanstransporter, inklusive medicinska journaler, från Göteborgsvarvet (halvmaraton) användes för att analysera samband mellan WBGT, PET och UTCI och antal ambulansutryckningar (ARA) och kollapser.

För fler detaljer, se det bifogade dokumentet "Data description".

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Skapare/primärforskare:

Sofia Thorsson - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Gunnar Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Fredrik Lindberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Eric Carlström - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Mats Börjesson - Göteborgs universitet, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin orcid

Finn Nilson - Karlstads universitet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper orcid

Amir Khorram-Manesh - Göteborgs universitet, Avdelningen för kirurgi orcid

Björn Holmer - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Identifierare:

SND-ID: 2020-28

Beskrivning:

Åtta år (2010-2017) av data om meteorologiska förhållanden och ambulanstransporter, inklusive medicinska journaler, från Göteborgsvarvet (halvmaraton) användes för att analysera samband mellan WBGT, PET och UTCI och antal ambulansutryckningar (ARA) och kollapser.

För fler detaljer, se det bifogade dokumentet "Data description".

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — 2017

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Göteborg kommun

Etikprövning:

Etikprövningsmyndigheten — dnr Ethical consent was secured from the Regional Ethics Committee in Gothenburg (Ref. 003–17).

Kontakt för frågor om data:

David Rayner

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Thorsson, S., Rayner, D., Palm, G., Lindberg, F., Carlström, E., Börjesson, M., Nilson, F., Khorram-Manesh, A., & Holmer, B. (2020). Is Physiological Equivalent Temperature (PET) a superior screening tool for heat stress risk than Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) index? Eight years of data from the Gothenburg half marathon. British Journal of Sports Medicine. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100632
DOI: 10.1136/bjsports-2019-100632

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Fysiologiskt ekvivalent temperatur (PET) och Värmeindex (WBGT) - data från Göteborgsvarvet.

Citeringsförslag:

Sofia Thorsson, David Rayner, Gunnar Palm, Fredrik Lindberg, Eric Carlström, Mats Börjesson, Finn Nilson, Amir Khorram-Manesh, Björn Holmer. Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper (2020). Fysiologiskt ekvivalent temperatur (PET) och Värmeindex (WBGT) - data från Göteborgsvarvet. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/aw3p-1424

Skapare/primärforskare:

Sofia Thorsson - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Gunnar Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Fredrik Lindberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Eric Carlström - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Mats Börjesson - Göteborgs universitet, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin orcid

Finn Nilson - Karlstads universitet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper orcid

Amir Khorram-Manesh - Göteborgs universitet, Avdelningen för kirurgi orcid

Björn Holmer - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

I den meteorologiska datan ingår lufttemperatur, vindhastighet, relativ fuktighet, genomsnittligt lufttryck vid havsnivån och kortvågsstrålning. Värdena är snittet för den aktuella timmen.
Värmeindexen som används är Wet bulb globe temperature index (WBGT), Physiological equivalent temperature index (PET), och Universal thermal comfort index (UTCI).

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Beskrivning av insamlingsmetod: Meteorologiskastation data

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010 — 2017

Rumslig upplösning: skala point

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — 2017

Variabler:

13

Publicerad: 2020-10-12