Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk

SND-ID: 2020-35

Skapare/primärforskare

Johanna Mesch - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Krister Schönström - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Beskrivning

Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk omfattar inspelade videomaterial och dokumentation av teckenspråkstexter, producerade av vuxna hörande andraspråksinlärare.

Språk

Engelska

Svenska

Swedish Sign Language

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Diarienummer hos huvudman

P16-0371:1

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för lingvistik

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: In2008-0276-1-IK
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Videofiler

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Stockholm - dnr 2013/1219-31/5

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-09-24 – 2018-12-31

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Mänsklig användning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Schönström, K., & Mesch, J. (2014). Use of nonmanuals by adult L2 signers in Swedish Sign Language – Annotating the nonmanuals. 6th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages : Beyond the Manual Channel, 153–156. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-107008
URN: urn:nbn:se:su:diva-107008

Schönström, K. (2021). Sign languages and second language acquisition research : An introduction. In Journal of the European Second Language Association (Vol. 5, Issue 1, pp. 30–43). https://doi.org/10.22599/jesla.73
URN: urn:nbn:se:su:diva-192432
DOI: https://doi.org/10.22599/jesla.73

Mesch, J., Schönström, K., & Embacher, S. (2021). Mouthings in Swedish Sign Language : An exploratory study. In Grazer Linguistische Studien (Vol. 93, pp. 107–135). https://doi.org/10.25364/04.48:2021.93.4
URN: urn:nbn:se:su:diva-195936
DOI: https://doi.org/10.25364/04.48:2021.93.4

Schönström, K., & Mesch, J. (2014). Use of nonmanuals by adult L2 signers in Swedish Sign Language – Annotating the nonmanuals. In 6th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages (pp. 153–156). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-107008
URN: urn:nbn:se:su:diva-107008

Mesch, J., & Schönström, K. (2021). Use and acquisition of mouth actions in L2 sign language learners : A corpus-based approach. In Sign Language and Linguistics (Vol. 24, Issue 1, pp. 36–62). https://doi.org/10.1075/sll.19003.mes
DOI: https://doi.org/10.1075/sll.19003.mes
URN: urn:nbn:se:su:diva-187569

Mesch, J., & Schönström, K. (2018). From Design and Collection to Annotation of a Learner Corpus of Sign Language. In 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community (pp. 121–126). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-157148
URN: urn:nbn:se:su:diva-157148

Schönström, K., & Mesch, J. (2022). Second language acquisition of depicting signs - A corpus-based account. In Language, Interaction and Acquisition (Vol. 13, Issue 2, pp. 199–230). https://doi.org/10.1075/lia.22005.sch
URN: urn:nbn:se:su:diva-215581
DOI: https://doi.org/10.1075/lia.22005.sch

Mesch, J. (2023). Creating a multifaceted corpus of Swedish Sign Language. In Advances in Sign Language Corpus Linguistics (pp. 242–261). https://doi.org/10.1075/scl.108.09mes
URN: urn:nbn:se:su:diva-215632
DOI: https://doi.org/10.1075/scl.108.09mes

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk

Beskrivning

Dataurvalet består av sju videosekvenser (.mp4-format) som tagits fram här i syfte att tjäna som illustrativa exempel till en vetenskaplig artikel om självreparation hos L2-inlärare av svenskt teckenspråk.

Version 1

Citering

Johanna Mesch, Krister Schönström. Stockholms universitet (2023). Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.58141/pfmm-1323

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Video

Skapare/primärforskare

Johanna Mesch - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Krister Schönström - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-09-24 – 2018-12-31

URL

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)

Kontakter för frågor om data

Krister Schönström

schonstrom@ling.su.se

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2020-12-11
Senast uppdaterad: 2023-05-31