Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk

SND-ID: 2020-35

Skapare/primärforskare

Johanna Mesch - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Krister Schönström - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Beskrivning

Korpusen i svenskt teckenspråk som andraspråk omfattar inspelade videomaterial och dokumentation av teckenspråkstexter, producerade av vuxna hörande andraspråksinlärare.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Diarienummer hos huvudman

P16-0371:1

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för lingvistik

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: In2008-0276-1-IK
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Stockholm - dnr 2013/1219-31/5

Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Under 2013-2018 spelades språkdata in från 38 andraspråkstalare av STS i åldrarna 18 till 42 år, alla studenter i svenskt teckenspråk på universitetsnivå. Inspelningarna innehåller samtal baserat på intervjuer (av varierande nivåer) och återberättelser av bilderboken "Var är du, grodan?", några bildserier och ett klipp från kortfilmen "Plankan". Därutöver, kompletteras korpusen av 9 förstaspråkstalare av STS i syfte att tjäna som kontrollgrupp.

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-09-24 – 2018-05-24

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Schönström, K., & Mesch, J. (2014). Use of nonmanuals by adult L2 signers in Swedish Sign Language – Annotating the nonmanuals. 6th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages : Beyond the Manual Channel, 153–156. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-107008
URN: urn:nbn:se:su:diva-107008

Mesch, J., & Schönström, K. (2018). From Design and Collection to Annotation of a Learner Corpus of Sign Language. 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community : Proceedings, 121–126. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-157148
ISBN: 979-10-95546-01-6
URN: urn:nbn:se:su:diva-157148

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk

Citering

Schönström, K. & Mesch, J. (2018). Datamängd. Projektet Från tal till tecken – att lära sig svenskt teckenspråk som andraspråk. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Dataformat / datastruktur

Video

Skapare/primärforskare

Johanna Mesch - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Krister Schönström - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-09-24 – 2018-05-24

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)

Kontakter för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2020-12-11
Senast uppdaterad: 2021-03-29