Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd

SND-ID: 2020-36

Skapare/primärforskare

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Anna-Maria Eisele - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Sarah Hanzén - Cochlear Nordic AB orcid

Katarina Vielfort - Umeå universitet, Institutionen för molekylärbiologi orcid

David Öling - AstraZeneca, Mölnlycke, Sweden, Discovery Biology, Discovery Sciences, Innovative Medicines and Early Development Biotech Unit orcid

... Visa mer..

Beskrivning

Vi har systematiskt studerat vilka funktioner hos de cytosoliska molekylära chaperonerna av klassen Hsp70 hos jäst som krävs för att upprätthålla en normal livslängd.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi

Finansiering

 • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Saccharomyces cerevisiae (bagarjäst)

Studiedesign

Experimentell studie

Preklinisk studie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – 2020

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson R, Eisele-Bürger AM, Hanzén S, Vielfort K, Öling D, Eisele F, Johansson G, Gustafsson T, Kvint K, Nyström T. Differential role of cytosolic Hsp70s in longevity assurance and protein quality control. bioRxiv. 2020 Jun 29. Available from: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.25.170670v2.full
DOI: https://doi.org/10.1101/2020.06.25.170670

Andersson R, Eisele-Bürger AM, Hanzén S, Vielfort K, Öling D, Eisele F, et al. (2021) Differential role of cytosolic Hsp70s in longevity assurance and protein quality control. PLoS Genet 17(1): e1008951.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008951

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Det felveckande markörproteinet gus1-3-GFP och metacaspaset Mca1-GFP avbildat under mitten av den exponentiella tillväxtfasen i Hsp70-mutanta jäststammar

Beskrivning

Fluorescensmikroskopi av levande jäst i mitten av den exponentiella tillväxtfasen. Jästen är odlad i rikt medium (YP) med 2 % glukos som kolkälla. Alla avbildade stammar producerar det felveckade markörproteinet gus1-3-GFP eller metacaspaset Mca1 taggat med GFP (Mca1-GFP).
Datasetet har samlats in genom fluorescensmikroskopi.
Bildfilerna är i Carl Zeiss Image-format (.czi).

Version 1

Citering

Sarah Hanzén, Katarina Vielfort, Rebecca Andersson, Thomas Nyström. Göteborgs universitet (2020). Det felveckande markörproteinet gus1-3-GFP och metacaspaset Mca1-GFP avbildat under mitten av den exponentiella tillväxtfasen i Hsp70-mutanta jäststammar. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/8wxm-8r38

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Sarah Hanzén - Cochlear Nordic AB orcid

Katarina Vielfort - Umeå universitet, Institutionen för molekylärbiologi orcid

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-29–2017-07-04
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Forskningsdata, Biologiska prover

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
Det felveckande markörproteinet guk1-7-GFP avbildat före, under och i återhämtning från värmestress i Hsp70-mutanta jäststammar

Beskrivning

Fluorescensmikroskopibilder av levande jästceller i mitten av den exponentiella tillväxtfasen före stress, direkt efter 30 minuters värmestress samt 20, 40 och 60 minuter efter värmestress. Jästen är odlad i komplett syntetiskt medium med 2 % glukos som kolkälla. Alla stammar producerar det felveckade markörproteinet guk1-7-GFP.
Datasetet har samlats in genom fluorescensmikroskopi.
Bildfilerna är i Carl Zeiss Image-format (.czi).

Version 1

Citering

Rebecca Andersson, Thomas Nyström. Göteborgs universitet (2020). Det felveckande markörproteinet guk1-7-GFP avbildat före, under och i återhämtning från värmestress i Hsp70-mutanta jäststammar. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/8r0v-jk54

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-15–2017-05-26
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade, Biologiska prover

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 3
Intracellulär kolokalisering av chaperonet Ssa4-GFP och metacaspaset Mca1-RFP före och efter värmestress i en Hsp70-mutant jäststam

Beskrivning

Fluorescensmikroskopibilder av levande jästceller i mitten av den exponentiella tillväxtfasen, före och efter 30 minuter värmestress. Jästen är odlad i rikt medium (YP) med 2 % glukos som kolkälla. Alla stammar producerar Hsp70 chaperonproteinet Ssa4 taggat med GFP (Ssa4-GFP) och metacaspaset Mca1 taggat med RFP (Mca1-RFP).
Datasetet är insamlat genom fluorescensmikroskopi.
Bildfilerna är i Carl Zeiss Image-format (.czi).

Version 1

Citering

Katarina Vielfort, Rebecca Andersson, Thomas Nyström. Göteborgs universitet (2020). Intracellulär kolokalisering av chaperonet Ssa4-GFP och metacaspaset Mca1-RFP före och efter värmestress i en Hsp70-mutant jäststam. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/hvf7-3j18

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Katarina Vielfort - Umeå universitet, Institutionen för molekylärbiologi orcid

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-03-13–2019-03-14
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade, Biologiska prover

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 4
Det molekylära chaperonet GFP-Hsp104 före och efter värmestress i Hsp70-mutanta jäststammar

Beskrivning

Fluorescensmikroskopi av levande jäst i mitten av den exponentiella tillväxtfasen före och efter 30 minuter värmestress. Jästen är odlad i syntetiskt medium utan histidin med 2 % galaktos som kolkälla. Alla avbildade stammar bär på en plasmid som uttrycker GFP-HSP104 under kontroll av en GAL-promotor.
Datasetet har samlats in genom fluorescensmikroskopi.
Bildfilerna är i Carl Zeiss Image-format (.czi).

Version 1

Citering

Sarah Hanzén, Rebecca Andersson, Thomas Nyström. Göteborgs universitet (2020). Det molekylära chaperonet GFP-Hsp104 före och efter värmestress i Hsp70-mutanta jäststammar. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/gv2g-xc30

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Sarah Hanzén - Cochlear Nordic AB orcid

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-03-28–2018-03-29
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Forskningsdata, Forskningsdata: Opublicerade, Biologiska prover

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 5
Bildsekvenser över tid av den felveckande proteinmarkören guk1-7-GFP under återhämtning efter värmestress i Hsp70- och Hsp104-mutanta jäststammar

Beskrivning

Bildsekvens av jästceller under återhämtning från 30 minuters värmestress. Jästen har odlats i komplett syntetiskt media med 2 % glukos som kolkälla. Alla stammar producerar det felveckade markörproteinet guk1-7-GFP. Datasetet inhämtades genom fluorescensmikroskopi var 10:e minut av samma jästceller under 2 timmar.
Bildfilerna är i Carl Zeiss Image-format (.czi).

Version 1

Citering

Sarah Hanzén, Rebecca Andersson, Thomas Nyström. Göteborgs universitet (2020). Bildsekvenser över tid av den felveckande proteinmarkören guk1-7-GFP under återhämtning efter värmestress i Hsp70- och Hsp104-mutanta jäststammar. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/wj4m-y925

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Sarah Hanzén - Cochlear Nordic AB orcid

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-03-19–2019-04-18
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade, Biologiska prover

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 6
Det molekylära chaperonet GFP-Hsp104 avbildat före och efter värmestress i Hsp70-mutanta jäststammar som komplementerats med exogena vildtyp- och chimärmutanta Hsp70-alleler

Beskrivning

Fluorescensmikroskopi av levande jäst i mitten av den exponentiella tillväxtfasen före och efter 30 minuter värmestress. Jästen är odlad i syntetiskt medium utan histidin och leucin med 2 % galaktos som kolkälla. Alla avbildade stammar bär på två plasmider; en som uttrycker GFP-HSP104 under kontroll av en GAL-promotor samt en som uttrycker SSA1, SSA4 eller SSA1/SSA4 chimärer (alternativt en tom plasmid) under kontroll av en GPD-promotor.
Datasetet har samlats in genom fluorescensmikroskopi.
Bild

... Visa mer..

Version 1

Citering

Rebecca Andersson, Sarah Hanzén, Katarina Vielfort, Thomas Nyström. Göteborgs universitet (2020). Det molekylära chaperonet GFP-Hsp104 avbildat före och efter värmestress i Hsp70-mutanta jäststammar som komplementerats med exogena vildtyp- och chimärmutanta Hsp70-alleler. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/mez1-3z30

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Sarah Hanzén - Cochlear Nordic AB orcid

Katarina Vielfort - Umeå universitet, Institutionen för molekylärbiologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-15–2018-07-05
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade, Biologiska prover

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 7
Hsp70-mutanta jäststammar med det felveckande markörproteinet guk1-7-GFP, nukleolusmarkören Sik1-RFP och kärninfärgning med DAPI avbildad före, direkt efter och i återhämtning från värmestress

Beskrivning

Fluorescensmikroskopi av levande jäst i mitten av den exponentiella tillväxtfasen före, efter 30 minuter värmestress samt 40 minters återhämtning efter stress. Jästen är odlad i syntetiskt medium utan uracil med 2 % glukos som kolkälla. Alla avbildade stammar producerar det felveckade markörproteinet guk1-7-GFP och bär på en plasmid som uttrycker SIK1-RFP under kontroll av en GPD-promotor. Innan avbildning har cellerna färgats med DAPI.
Datasetet hämtades in genom fluorescensmikroskopi.
Bildfil

... Visa mer..

Version 1

Citering

Rebecca Andersson, Thomas Nyström. Göteborgs universitet (2020). Hsp70-mutanta jäststammar med det felveckande markörproteinet guk1-7-GFP, nukleolusmarkören Sik1-RFP och kärninfärgning med DAPI avbildad före, direkt efter och i återhämtning från värmestress. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/3cxh-6367

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-02-19–2020-02-21
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade, Biologiska prover

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 8
Hsp70-mutanta jäststammar med det felveckande markörproteinet guk1-7-GFP samt med eller utan intakt HSP104-allel, avbildade under mitten av den exponentiella tillväxtfasen

Beskrivning

Fluorescensmikroskopibilder av levande jästceller i mitten av den exponentiella tillväxtfasen. Jästen är odlad i komplett syntetiskt medium med 2 % glukos som kolkälla. Alla stammar producerar det felveckade markörproteinet guk1-7-GFP.
Datasetet har samlats in genom fluorescensmikroskopi.
Bildfilerna är i Carl Zeiss Image-format (.czi).

Version 1

Citering

Katarina Vielfort, Rebecca Andersson, Thomas Nyström. Göteborgs universitet (2020). Hsp70-mutanta jäststammar med det felveckande markörproteinet guk1-7-GFP samt med eller utan intakt HSP104-allel, avbildade under mitten av den exponentiella tillväxtfasen. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/d0ya-5n21

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Katarina Vielfort - Umeå universitet, Institutionen för molekylärbiologi orcid

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-04-23–2019-04-25
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade, Biologiska prover

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 9
Western blots av SDS-PAGE-geler med primära antikroppar mot Hsp70p och Pgk1p

Beskrivning

WT ssa12DD and ssa12DDSSA4OE: Western blots av SDS-PAGE geler med proteinextrakt från jäst i mitten av den exponentiella tillväxtfasen. Jästen är odlad i komplett syntetiskt media med 2 % glukos som kolkälla.
WT ssa12DD w chimaera plasmids: Western blots av SDS-PAGE geler med proteinextrakt från jäst i mitten av den exponentiella tillväxtfasen före och efter 30 minuters värmestress. Jästen är odlad i komplett syntetiskt media utan leucin med 2 % glukos som kolkälla.
Bilderna är inskannade west

... Visa mer..

Version 1

Citering

Rebecca Andersson, Thomas Nyström. Göteborgs universitet (2020). Western blots av SDS-PAGE-geler med primära antikroppar mot Hsp70p och Pgk1p. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/rq33-3f44

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-04-11–2018-07-24
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade, Biologiska prover

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 10
Immunocytofluorescens av Hsp70-mutanta jäststammar med primära antikroppar mot Hsp42p

Beskrivning

Immunocytofluorescensbilder av jästceller som fixerats i mitten av den exponentiella tillväxtfasen. Cellerna har färgats med antikroppar mot Hsp42 (primär antikropp: kanin anti-Hsp42, sekundär antikropp: get anti-kanin AlexaFlour488) och kontrastfärgats med DAPI (dataset från 170505 och 170608), antikroppar mot aktin (dataset från 170518) (primär antikropp: mus anti-Act1, sekundär antikropp: get anti-mus Alexa Flour568) eller nukleoporinkomplexet (dataset från 170608) (primär antikropp: mus anti

... Visa mer..

Version 1

Citering

Katarina Vielfort, Rebecca Andersson, Thomas Nyström. Göteborgs universitet (2020). Immunocytofluorescens av Hsp70-mutanta jäststammar med primära antikroppar mot Hsp42p. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/a3kq-6708

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Katarina Vielfort - Umeå universitet, Institutionen för molekylärbiologi orcid

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-05–2017-06-08
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade, Biologiska prover

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 11
Silverfärgade 2D-geler av proteinextrakt från vildtyp och Hsp70-mutanta jäststammar

Beskrivning

Bilder av tvådimensionella proteingeler med proteinextrakt från vildtyp och Hsp70-mutanta jäststammar i mitten av den exponentiella tillväxtfasen. Jästen har odlats i rikt medium (YP) med 2 % glukos som kolkälla.
Datasetet insamlades via fotografering av tvådimensionella proteingeler.
Bildfilerna är i TIFF-format.

Version 1

Citering

David Öling, Rebecca Andersson, Thomas Nyström. Göteborgs universitet (2020). Silverfärgade 2D-geler av proteinextrakt från vildtyp och Hsp70-mutanta jäststammar. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/9xxe-g981

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

David Öling - AstraZeneca, Mölnlycke, Sweden, Discovery Biology, Discovery Sciences, Innovative Medicines and Early Development Biotech Unit orcid

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-06-13–2013-04-10
 • Datakälla: Forskningsdata, Forskningsdata: Publicerade, Biologiska prover

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2020-12-16
Senast uppdaterad: 2021-02-11