Visual estimates of blood loss by medical laypeople: Baseline data

SND-ID: 2020-42

Skapare/primärforskare

Erik Prytz - Linköpings universitet orcid

Beskrivning

Detta dataset samlades in för en studie som undersökte lekmäns förmåga att göra bedömningar av storlek och allvarlighet av blodförlust. Data samlades in från 125 personer som bedömde blodförlusten på patienter i 78 filmer. Patientens kön, blodförlustvolymen, och kameraperspektivet manipulerade systematiskt.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linköpings universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Datavetenskap

Medverkande

Mattias Lantz Cronqvist - Linköpings Universitet, Institutionen för Datavetenskap

Rachel Phillips - Old Dominion University, Department of Psychology

Marc Friberg - Linköpings Universitet, Katastrofmedicinskt Centrum

Carl-Oscar Jonson - Linköpings Universitet, Katastrofmedicinskt Centrum, och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Medicinska lekmän (studenter på kandidatnivå vid ett amerikanskt universitet)

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Deltagarna deltog i ett kontrollerat experiment där de tittade på en serie med 78 stycken filmklipp, 5 sekunder långa, som visade en person med en simulerad blödning. De ombads att så snabbt som möjligt klassificera videon som en livshotande eller inte livshotande blödning genom att trycka på en tangent på tangentbordet. Efter varje filmklipp ombads deltagaren att uppskatta hur stor blödningen var, klassificera allvarligheten av skadan samt, om de klassificerade videon som en livshotande blödning, att uppskatta hur många minuter det skulle ta för offret att dö från blödningen. Deltagarna fyllde också i ett demografiskt frågeformulär i slutet av experimentet. Hela experimentet tog mellan 40 och 60 minuter att genomföra.

Deltagarna var studenter vid ett stort universitet i sydöstra USA. Deltagare med tidigare medicinsk utbildning eller stop the bleed-utbildning uteslöts. Således var alla deltagare medicinska noviser utan tidigare erfarenhet.

Variablerna som varierades i filmerna var patientens kön (man eller kvinna), blodvolym (ml blod på golvet) och flödeshastigheten på blödningen (i ml per minut). Vidare skapades två videouppsättningar, en med en vy uppifrån (kamera placerad ovanför patienten) eller framifrån (kamera placerad mot patienten framifrån). I varje video var patienten klädd i blå, hydrofoba scrubs och satt mot en vit vägg. Det simulerade såret var inte synligt. Skådespelarna var placerade så att blodet flödade nedåt låret och bildade en pöl mellan benen. Samma manliga och kvinnliga skådespelare användes för alla videor. De använda flödeshastigheterna var 80, 200 och 400 ml / minut. De använda blodvolymerna var 0, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900, 1100 och 1900 ml. Kombinationen av tre flöden, 13 blodvolymer och två kön innebar att det var 78 videoklipp totalt.

För detta dataset har data kollapsats över flödeshastigheten och volymen 0 har uteslutits, vilket innebär att det finns 24 kombinationer (2 kön x 12 volymer). Data inkluderar responstiden för den initiala klassificeringen, klassificeringssvaret, volymuppskattningen och volymfelet (beräknat som skillnaden mellan den verkliga mängden och den uppskattade mängden blodförlust).

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-08-01 – 2019-12-31

Geografisk täckning
Publikationer
Dataset
Visual estimates of blood loss by medical laypeople: Baseline data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Detta dataset har fyra variabler: volume estimate, volume error, response time, och classification. Varje variabel återfinns på varsin flik i excel-arket.

Det är 125 individer listade, en för varje rad och med ett unikt, anonymt ID. Tre individer saknar data för de variabler som ingår i detta dataset. Varje flik har också en kolumn för deltagarens kön (0 = man, 1 = kvinna), ålder i år, och perspektivet på de videofilmer deltagaren såg på (0 = vy uppifrån, 1 = vy framifrån).

För varje variabel

... Visa mer..

Version 1

Citering

Erik Prytz. Linköpings universitet (2020). Visual estimates of blood loss by medical laypeople: Baseline data. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/jm2q-xq68

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Prytz - Linköpings universitet orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-08-01–2019-12-31
  • Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade

Variabler

100

Antal individer/objekt

125

Publicerad: 2020-10-06
Senast uppdaterad: 2020-10-07