Visual estimates of blood loss by medical laypeople: Baseline data

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Erik Prytz - Linköpings universitet orcid

Beskrivning

Detta dataset samlades in för en studie som undersökte lekmäns förmåga att göra bedömningar av storlek och allvarlighet av blodförlust. Data samlades in från 125 personer som bedömde blodförlusten på patienter i 78 filmer. Patientens kön, blodförlustvolymen, och kameraperspektivet manipulerade systematiskt.

Ansvarig institution/enhet

Linköpings universitet, Institutionen för Datavetenskap

Skapare/primärforskare

Erik Prytz - Linköpings universitet orcid

Medverkande

Mattias Lantz Cronqvist - Linköpings Universitet, Institutionen för Datavetenskap

Rachel Phillips - Old Dominion University, Department of Psychology

Marc Friberg - Linköpings Universitet, Katastrofmedicinskt Centrum

Carl-Oscar Jonson - Linköpings Universitet, Katastrofmedicinskt Centrum, och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Identifierare

SND-ID: 2020-42

Beskrivning

Detta dataset samlades in för en studie som undersökte lekmäns förmåga att göra bedömningar av storlek och allvarlighet av blodförlust. Data samlades in från 125 personer som bedömde blodförlusten på patienter i 78 filmer. Patientens kön, blodförlustvolymen, och kameraperspektivet manipulerade systematiskt.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-08-01 — 2019-12-31

Analysenhet

Population

Medicinska lekmän (studenter på kandidatnivå vid ett amerikanskt universitet)

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Finansiering

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1

Visual estimates of blood loss by medical laypeople: Baseline data

Citeringsförslag

Erik Prytz. Linköpings universitet, Institutionen för Datavetenskap (2020). <em>Visual estimates of blood loss by medical laypeople: Baseline data</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/jm2q-xq68">https://doi.org/10.5878/jm2q-xq68</a>

Skapare/primärforskare

Erik Prytz - Linköpings universitet orcid

Beskrivning

Detta dataset har fyra variabler: volume estimate, volume error, response time, och classification. Varje variabel återfinns på varsin flik i excel-arket.

Det är 125 individer listade, en för varje rad och med ett unikt, anonymt ID. Tre individer saknar data för de variabler som ingår i detta dataset. Varje flik har också en kolumn för deltagarens kön (0 = man, 1 = kvinna), ålder i år, och perspektivet på de videofilmer deltagaren såg på (0 = vy uppifrån, 1 = vy framifrån).

För varje variabel

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-08-01 — 2019-12-31

Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade

Variabler

100

Antal individer/objekt

125

Publicerad: 2020-10-06
Senast uppdaterad: 2020-10-07