Rotational Thromboelastometry predicerar vårdnivå vid COVID-19

Skapare/primärforskare:

Lou Almskog - Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Anna Ågren - Karolinska Universitetssjukhuset / Danderyds sjukhus, Avdelningen för hematologi / Institutionen för kliniska vetenskaper

Beskrivning:

Syftet med studien var att testa om Rotational Thromboelastometry (ROTEM) indikerar att patienter med COVID-19 är benägna att bilda blodproppar. Även om provet skiljer sig åt beroende på om patienter på vanlig vårdavdelning testas jämfört med patienter på mer avancerade vårdavdelningar.

Se utförligare beskrivning i den engelska versionen av katalogposten.

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Karolinska Institutet

Skapare/primärforskare:

Lou Almskog - Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Anna Ågren - Karolinska Universitetssjukhuset / Danderyds sjukhus, Avdelningen för hematologi / Institutionen för kliniska vetenskaper

Medverkande:

Jonas Svensson - Karolinska Institutet

Identifierare:

SND-ID: 2020-43

DOI: 10.1101/2020.06.11.20128710

Beskrivning:

Syftet med studien var att testa om Rotational Thromboelastometry (ROTEM) indikerar att patienter med COVID-19 är benägna att bilda blodproppar. Även om provet skiljer sig åt beroende på om patienter på vanlig vårdavdelning testas jämfört med patienter på mer avancerade vårdavdelningar.

Se utförligare beskrivning i den engelska versionen av katalogposten.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2020-05-08 — 2020-05-31

Population:

Patienter som läggs in på vårdavdelning på grund av COVID-19 infektion

Studiedesign:

Observationsstudie

Etikprövning:

Etikprövningsmyndigheten — dnr D-nr 2020-01875

Kontakt för frågor om data:

Jonas Svensson

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rotational Thromboelastometry predicts care level in Covid-19 Lou Almskog, Agneta Wikman, Jonas Svensson, Michael Wanecek, Matteo Bottai, Jan van der Linden, Anna Agren medRxiv 2020.06.11.20128710; doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.11.20128710
DOI: 10.1101/2020.06.11.20128710

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Rotational Thromboelastometry predicerar vårdnivå vid COVID-19

Citeringsförslag:

Lou Almskog, Anna Ågren. Karolinska Institutet (2020). Rotational Thromboelastometry predicerar vårdnivå vid COVID-19. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/wh80-0w17

Skapare/primärforskare:

Lou Almskog - Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Anna Ågren - Karolinska Universitetssjukhuset / Danderyds sjukhus, Avdelningen för hematologi / Institutionen för kliniska vetenskaper

Beskrivning:

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-05-08 — 2020-05-31

Datakälla: Biologiska prover

Variabler:

12

Antal individer/objekt:

60

Publicerad: 2020-08-24
Senast uppdaterad: 2020-08-26