Rotational Thromboelastometry predicerar vårdnivå vid COVID-19

SND-ID: 2020-43

Skapare/primärforskare

Lou Almskog - Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Anna Ågren - Karolinska Universitetssjukhuset / Danderyds sjukhus, Avdelningen för hematologi / Institutionen för kliniska vetenskaper

Beskrivning

Syftet med studien var att testa om Rotational Thromboelastometry (ROTEM) indikerar att patienter med COVID-19 är benägna att bilda blodproppar. Även om provet skiljer sig åt beroende på om patienter på vanlig vårdavdelning testas jämfört med patienter på mer avancerade vårdavdelningar.

Se utförligare beskrivning i den engelska versionen av katalogposten.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Karolinska Institutet

Medverkande

Jonas Svensson - Karolinska Institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr D-nr 2020-01875

Metod och tidsperiod

Population

Patienter som läggs in på vårdavdelning på grund av COVID-19 infektion

Studiedesign

Observationsstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-05-08 – 2020-05-31

Geografisk täckning
Publikationer

Rotational Thromboelastometry predicts care level in Covid-19 Lou Almskog, Agneta Wikman, Jonas Svensson, Michael Wanecek, Matteo Bottai, Jan van der Linden, Anna Agren medRxiv 2020.06.11.20128710; doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.11.20128710
DOI: https://doi.org/10.1101/2020.06.11.20128710

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Rotational Thromboelastometry predicerar vårdnivå vid COVID-19

Ladda ner data

Beskrivning

För detaljer se preprint: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.11.20128710v2

Version 1

Citering

Lou Almskog, Anna Ågren. Karolinska Institutet (2020). Rotational Thromboelastometry predicerar vårdnivå vid COVID-19. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/wh80-0w17

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lou Almskog - Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Anna Ågren - Karolinska Universitetssjukhuset / Danderyds sjukhus, Avdelningen för hematologi / Institutionen för kliniska vetenskaper

Nyckelord

rotem, covid-19

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-05-08–2020-05-31
  • Datakälla: Biologiska prover

Variabler

12

Antal individer/objekt

60

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)
Publicerad: 2020-08-24
Senast uppdaterad: 2020-08-26