Sambandet mellan guidelines och läkares uppfattning om optimalt handläggande av patienter med okomplicerad faryngotonsillit: En enkätstudie i fem länder

Skapare/primärforskare:

Ronny Gunnarsson - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin orcid

Beskrivning:

Syftet var att undersöka sambandet mellan medicinska riktlinjer och läkares uppfattning om bästa omhändertagande av patienter som söker för okomplicerad faryngotonsillit (halsfluss). Undersökningen genomfördes i fem länder (Australien, Tyskland, Sverige, Storbritannien och USA).

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Skapare/primärforskare:

Ronny Gunnarsson - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin orcid

Identifierare:

SND-ID: 2020-49

Beskrivning:

Syftet var att undersöka sambandet mellan medicinska riktlinjer och läkares uppfattning om bästa omhändertagande av patienter som söker för okomplicerad faryngotonsillit (halsfluss). Undersökningen genomfördes i fem länder (Australien, Tyskland, Sverige, Storbritannien och USA).

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-01-01 — 2019-04-30

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Läkare verksamma i primärvården

Studiedesign:

Tvärsnittsstudie

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval

Etikprövning:

Annan — dnr (University of Georgia Institutional Review Board)

Annan — dnr 58742 (Health Science Faculty Research Ethics Committee, Bristol University)

Annan — dnr H6993 (The Human Research Ethics Committee at James Cook University)

Annan — dnr D 576/17 (Ethik-Komission der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel),

Göteborg — dnr 401-18

Finansiering:

Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg — dnr VGFOUSA-772171 and VGFOUSA-804631

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gunnarsson R, Ebell MH, Wächtler H, et al. Association between guidelines and medical practitioners’ perception of best management for patients attending with an apparently uncomplicated acute sore throat: a cross-sectional survey in five countries. BMJ Open 2020;10:e037884.
DOI: 10.1136/bmjopen-2020-037884

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Sambandet mellan guidelines och läkares uppfattning om optimalt handläggande av patienter med okomplicerad faryngotonsillit: En enkätstudie i fem länder

Citeringsförslag:

Ronny Gunnarsson. Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (2020). Sambandet mellan guidelines och läkares uppfattning om optimalt handläggande av patienter med okomplicerad faryngotonsillit: En enkätstudie i fem länder. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/45kw-6408

Skapare/primärforskare:

Ronny Gunnarsson - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin orcid

Beskrivning:

Rådata finns i SPSS-format och som .csv. Beskrivning av varje variabel och dess värden finns i SPSS-filen men också i separat PDF-fil. Den inskannade enkäten medföljer med anteckningar om hur den kodades vid datainmatning.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-01-01 — 2019-04-30

Datainsamlare: Många organisationer

Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-01-01 — 2019-04-30

Variabler:

67

Antal individer/objekt:

713

Publicerad: 2020-08-14
Senast uppdaterad: 2020-10-01