Sambandet mellan guidelines och läkares uppfattning om optimalt handläggande av patienter med okomplicerad faryngotonsillit: En enkätstudie i fem länder

Skapare/primärforskare

Ronny Gunnarsson - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin orcid

Beskrivning

Syftet var att undersöka sambandet mellan medicinska riktlinjer och läkares uppfattning om bästa omhändertagande av patienter som söker för okomplicerad faryngotonsillit (halsfluss). Undersökningen genomfördes i fem länder (Australien, Tyskland, Sverige, Storbritannien och USA).

Skapare/primärforskare

Ronny Gunnarsson - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin orcid

Identifierare

SND-ID: 2020-49

Beskrivning

Syftet var att undersöka sambandet mellan medicinska riktlinjer och läkares uppfattning om bästa omhändertagande av patienter som söker för okomplicerad faryngotonsillit (halsfluss). Undersökningen genomfördes i fem länder (Australien, Tyskland, Sverige, Storbritannien och USA).

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 — 2019-04-30

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Läkare verksamma i primärvården

Studiedesign

Tvärsnittsstudie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Annan — dnr (University of Georgia Institutional Review Board)

Annan — dnr 58742 (Health Science Faculty Research Ethics Committee, Bristol University)

Annan — dnr H6993 (The Human Research Ethics Committee at James Cook University)

Annan — dnr D 576/17 (Ethik-Komission der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel),

Göteborg — dnr 401-18

Finansiering

Finansiär: Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

Diarienummer hos finansiär: VGFOUSA-772171 and VGFOUSA-804631

Ladda ner metadata

Publikationer

Gunnarsson R, Ebell MH, Wächtler H, et al. Association between guidelines and medical practitioners’ perception of best management for patients attending with an apparently uncomplicated acute sore throat: a cross-sectional survey in five countries. BMJ Open 2020;10:e037884.
DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-037884

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Sambandet mellan guidelines och läkares uppfattning om optimalt handläggande av patienter med okomplicerad faryngotonsillit: En enkätstudie i fem länder

Citering

Ronny Gunnarsson. Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (2020). <em>Sambandet mellan guidelines och läkares uppfattning om optimalt handläggande av patienter med okomplicerad faryngotonsillit: En enkätstudie i fem länder</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/45kw-6408">https://doi.org/10.5878/45kw-6408</a>

Skapare/primärforskare

Ronny Gunnarsson - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin orcid

Beskrivning

Rådata finns i SPSS-format och som .csv. Beskrivning av varje variabel och dess värden finns i SPSS-filen men också i separat PDF-fil. Den inskannade enkäten medföljer med anteckningar om hur den kodades vid datainmatning.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-01-01 — 2019-04-30

Datainsamlare: Många organisationer

Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 — 2019-04-30

Variabler

67

Antal individer/objekt

713

Publicerad: 2020-08-14
Senast uppdaterad: 2020-10-01