Data från en multimodal hjärnavbildningsstudie av yngre och äldre människor: Sleepy Brain 1-studien

Skapare/primärforskare:

Gustav Nilsonne, KI - Karolinska Institutet , Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Sandra Tamm - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Paolo d'Onofrio - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Hanna Thuné - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Johanna Schwarz - Stockholms universitet, Institutionen för psykologi orcid

Catharina Lavebratt - Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi orcid

Jia Jia Liu - Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kristoffer N. T. Månsson - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Tina Sundelin - Stockholms universitet, Institutionen för psykologi orcid

John Axelsson - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet orcid

Claus Lamm - University of Vienna orcid

Predrag Petrovic - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Peter Fransson - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Göran Kecklund - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Håkan Fischer - Stockholms universitet, Institutionen för psykologi orcid

Mats Lekander - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Torbjörn Åkerstedt - Stockholms universitet, Stressforsknignsinstitutet orcid

Beskrivning:

Stockholm Sleepy Brain-studien 1 är en funktionell hjärnavbildningsstudie av 48 yngre (20-30 år) och 36 äldre (65-75 år) friska försökspersoner, med magnetkameraundersökning utförd efter normalsömn och partiell sömnbrist i en överkorsad design. Vi utförde experiment som undersökte emotionell härmning, empati för smärta och kognitiv omtolkning, såväl som funktionell magnetkameraundersökning (fMRI) av hjärnans vilotillstånd. Vi samlade också in T1- och T2-viktade strukturella bilder och diffusionstensorbilder (DTI). Natten före magnetkameraundersökning övervakades försökspersonerna med polysomnografi och instruerades att sova som vanligt eller endast tre timmar. Försökspersonerna undersöktes nästa kväll med magnetkameran. Förutom hjärnavbildning genomgick försökspersonerna också beteendetester och lämnade blodprover som har lagrats i en biobank och använts för DNA-analyser. Deltagarna fyllde också i ett antal självskattningsformulär. Detta multimodala dataset kan användas för hypotesgenerering eller oberoende validering av effekter av sömnbrist och åldrande, såväl som undersökningar av tvärsnitt

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Skapare/primärforskare:

Gustav Nilsonne, KI - Karolinska Institutet , Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Sandra Tamm - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Paolo d'Onofrio - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Hanna Thuné - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Johanna Schwarz - Stockholms universitet, Institutionen för psykologi orcid

Catharina Lavebratt - Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi orcid

Jia Jia Liu - Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kristoffer N. T. Månsson - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Tina Sundelin - Stockholms universitet, Institutionen för psykologi orcid

John Axelsson - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet orcid

Claus Lamm - University of Vienna orcid

Predrag Petrovic - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Peter Fransson - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Göran Kecklund - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Håkan Fischer - Stockholms universitet, Institutionen för psykologi orcid

Mats Lekander - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Torbjörn Åkerstedt - Stockholms universitet, Stressforsknignsinstitutet orcid

Medverkande:

Stockholms Universitet, Stressforskningsinstitutet rorid

Identifierare:

SND-ID: 2020-51

Beskrivning:

Stockholm Sleepy Brain-studien 1 är en funktionell hjärnavbildningsstudie av 48 yngre (20-30 år) och 36 äldre (65-75 år) friska försökspersoner, med magnetkameraundersökning utförd efter normalsömn och partiell sömnbrist i en överkorsad design. Vi utförde experiment som undersökte emotionell härmning, empati för smärta och kognitiv omtolkning, såväl som funktionell magnetkameraundersökning (fMRI) av hjärnans vilotillstånd. Vi samlade också in T1- och T2-viktade strukturella bilder och diffusionstensorbilder (DTI). Natten före magnetkameraundersökning övervakades försökspersonerna med polysomnografi och instruerades att sova som vanligt eller endast tre timmar. Försökspersonerna undersöktes nästa kväll med magnetkameran. Förutom hjärnavbildning genomgick försökspersonerna också beteendetester och lämnade blodprover som har lagrats i en biobank och använts för DNA-analyser. Deltagarna fyllde också i ett antal självskattningsformulär. Detta multimodala dataset kan användas för hypotesgenerering eller oberoende validering av effekter av sömnbrist och åldrande, såväl som undersökningar av tvärsnitt

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-12-04 — 2013-03-27

2013-10-24 — 2014-04-29

Population:

Friska frivilliga

Studiedesign:

Dubbelblindad randomiserad studie

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Etikprövning:

Stockholm — dnr 2012/1098-31/2

Studie kopplad till biobank:

Ja

Finansiering:

Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse — dnr 2014-00037, 2015-00170

Riksbankens Jubileumsfond — dnr P15-0310:1

Kontakt för frågor om data:

Gustav Nilsonne, KI

Denna resurs har följande relationer:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Åkerstedt T, Lekander M, Nilsonne G, Tamm S, d’Onofrio P, Kecklund G, Fischer H, Schwarz J, Petrovic P, Månsson KNT. Gray matter volume correlates of sleepiness: a voxel–based morphometry study in younger and older adults. Nature and Science of Sleep 2020, 12, 289-198.
DOI: 10.2147/NSS.S240493

Nilsonne G, Tamm S, d’Onofrio P, Thuné HÅ, Schwarz J, Lavebratt C, Liu, JJ, Månsson KNT, Sundelin T, Axelsson J, Fransson P, Kecklund G, Fischer H, Lekander M, Åkerstedt Torbjörn. A multimodal brain imaging dataset on sleep deprivation in young and old humans. Karolinska Open Archive. url: http://hdl.handle.net/10616/45181
Handle: 10616/45181

Koba C, Notaro G, Tamm S, Nilsonne G, Hasson U. Spontaneous eye-movements during eyes-open rest reduce resting-state-network modularity by increasing visual-sensorimotor connectivity. bioRχiv. doi: 10.1101/2020.05.18.100669
DOI: 10.1101/2020.05.18.100669

Åkerstedt T, Lekander M, Nilsonne G, Tamm S, d’Onofrio P, Kecklund G, Fischer H, Schwarz J. Effects of late night short sleep on in-home polysomnography – relation to adult age and sex. Journal of Sleep Research 2017. doi: 10.1111/jsr.12626
DOI: 10.1111/jsr.12626

Tamm S, Nilsonne G, Lamm C, Kecklund G, Petrovic P, Fischer H, Åkerstedt T, Lekander M. The effect of sleep restriction on empathy for pain: An fMRI study in younger and older adults. Scientific Reports 2017 7:12236. doi: 10.1038/s41598-017-12098-9
DOI: 10.1038/s41598-017-12098-9

Tamm S, Nilsonne G, Schwarz J, Golkar A, Kecklund G, Petrovic P, Fischer H, Åkerstedt T, Lekander M. Sleep restriction caused impaired emotional regulation without detectable brain activation changes – a functional magnetic resonance imaging study. Royal Society Open Science, 6(3), 181704. doi: 10.1098/rsos.181704
DOI: 10.1098/rsos.181704

Nilsonne G, Tamm S, Schwarz J, Almeida R, Fischer H, Kecklund G, Lekander M, Fransson P, Åkerstedt T. Intrinsic brain connectivity after partial sleep deprivation in young and older adults: results from the Stockholm Sleepy Brain Study. Scientific Reports 2017 7:9422. doi: 10.1038/s41598-017-09744-7
DOI: 10.1038/s41598-017-09744-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Licens:

CC0

Data från en multimodal hjärnavbildningsstudie av yngre och äldre människor: Sleepy Brain 1-studien

Skapare/primärforskare:

Gustav Nilsonne, KI - Karolinska Institutet , Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Övrigt

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling:

Datainsamlare: Karolinska Institutet

Datakälla: Övrigt

Antal individer/objekt:

90

Publicerad: 2020-07-15