Data från en multimodal hjärnavbildningsstudie av yngre och äldre människor: Sleepy Brain 1-studien

SND-ID: 2020-51

Skapare/primärforskare

Gustav Nilsonne, KI - Karolinska Institutet , Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Sandra Tamm - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Paolo d'Onofrio - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Hanna Thuné - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Johanna Schwarz - Stockholms universitet, Institutionen för psykologi orcid

... Visa mer..

Beskrivning

Stockholm Sleepy Brain-studien 1 är en funktionell hjärnavbildningsstudie av 48 yngre (20-30 år) och 36 äldre (65-75 år) friska försökspersoner, med magnetkameraundersökning utförd efter normalsömn och partiell sömnbrist i en överkorsad design. Vi utförde experiment som undersökte emotionell härmning, empati för smärta och kognitiv omtolkning, såväl som funktionell magnetkameraundersökning (fMRI) av hjärnans vilotillstånd. Vi samlade också in T1- och T2-viktade strukturella bilder och diffusionstensorbilder (DTI). Natten före magnetkameraundersökning övervakades försökspersonerna med polysomnografi och instruerades att sova som vanligt eller endast tre timmar. Försökspersonerna undersöktes nästa kväll med magnetkameran. Förutom hjärnavbildning genomgick försökspersonerna också beteendetester och lämnade blodprover som har lagrats i en biobank och använts för DNA-analyser. Deltagarna fyllde också i ett antal självskattningsformulär. Detta multimodala dataset kan användas för hypotesgenerering eller oberoende validering av effekter av sömnbrist och åldrande, såväl som undersökningar av tvärsnitt

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Medverkande

Stockholms Universitet, Stressforskningsinstitutet rorId

Finansiering 1

  • Finansiär: Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2014-00037, 2015-00170

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond rorId
  • Diarienummer hos finansiär: P15-0310:1
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Stockholm - dnr 2012/1098-31/2

Metod och tidsperiod

Population

Friska frivilliga

Studiedesign

Dubbelblindad randomiserad studie

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-12-04 – 2013-03-27

2013-10-24 – 2014-04-29

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Åkerstedt T, Lekander M, Nilsonne G, Tamm S, d’Onofrio P, Kecklund G, Fischer H, Schwarz J, Petrovic P, Månsson KNT. Gray matter volume correlates of sleepiness: a voxel–based morphometry study in younger and older adults. Nature and Science of Sleep 2020, 12, 289-198.
DOI: https://doi.org/10.2147/NSS.S240493

Nilsonne G, Tamm S, d’Onofrio P, Thuné HÅ, Schwarz J, Lavebratt C, Liu, JJ, Månsson KNT, Sundelin T, Axelsson J, Fransson P, Kecklund G, Fischer H, Lekander M, Åkerstedt Torbjörn. A multimodal brain imaging dataset on sleep deprivation in young and old humans. Karolinska Open Archive. url: http://hdl.handle.net/10616/45181
Handle: 10616/45181

Koba C, Notaro G, Tamm S, Nilsonne G, Hasson U. Spontaneous eye-movements during eyes-open rest reduce resting-state-network modularity by increasing visual-sensorimotor connectivity. bioRχiv. doi: 10.1101/2020.05.18.100669
DOI: https://doi.org/10.1101/2020.05.18.100669

Åkerstedt T, Lekander M, Nilsonne G, Tamm S, d’Onofrio P, Kecklund G, Fischer H, Schwarz J. Effects of late night short sleep on in-home polysomnography – relation to adult age and sex. Journal of Sleep Research 2017. doi: 10.1111/jsr.12626
DOI: https://doi.org/10.1111/jsr.12626

Tamm S, Nilsonne G, Lamm C, Kecklund G, Petrovic P, Fischer H, Åkerstedt T, Lekander M. The effect of sleep restriction on empathy for pain: An fMRI study in younger and older adults. Scientific Reports 2017 7:12236. doi: 10.1038/s41598-017-12098-9
DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-12098-9

Tamm S, Nilsonne G, Schwarz J, Golkar A, Kecklund G, Petrovic P, Fischer H, Åkerstedt T, Lekander M. Sleep restriction caused impaired emotional regulation without detectable brain activation changes – a functional magnetic resonance imaging study. Royal Society Open Science, 6(3), 181704. doi: 10.1098/rsos.181704
DOI: https://doi.org/10.1098/rsos.181704

Nilsonne G, Tamm S, Schwarz J, Almeida R, Fischer H, Kecklund G, Lekander M, Fransson P, Åkerstedt T. Intrinsic brain connectivity after partial sleep deprivation in young and older adults: results from the Stockholm Sleepy Brain Study. Scientific Reports 2017 7:9422. doi: 10.1038/s41598-017-09744-7
DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-09744-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data från en multimodal hjärnavbildningsstudie av yngre och äldre människor: Sleepy Brain 1-studien, version 3

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datasetet är tillgängligt att ladda ner via verktyget Datalad (https://www.datalad.org/). Installera Datalad lokalt, använd sedan kommandot:
datalad install -r https://github.com/NilsonneData/SleepyBrain1.git

Tidigare versioner av datasetet finns på https://openneuro.org/datasets/ds000201/versions/1.0.3

Version 1

Citering

Gustav Nilsonne, KI. Karolinska Institutet (2021). Data från en multimodal hjärnavbildningsstudie av yngre och äldre människor: Sleepy Brain 1-studien, version 3. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/87y5-kh22

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Övrigt

Skapare/primärforskare

Gustav Nilsonne, KI - Karolinska Institutet , Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Datainsamlare: Karolinska Institutet
  • Datakälla: Övrigt

Antal individer/objekt

90

Kontakt för frågor om data

Gustav Nilsonne, KI

gustav.nilsonne@ki.se

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2020-07-15
Senast uppdaterad: 2021-11-01