Romperöd, diametertillväxt i skiktad granskog

SND-ID: 2020-52

Skapare/primärforskare

Nils Fagerberg - Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik orcid

Beskrivning

Dataunderlaget består av observationer av diametertillväxt i ett fullskiktad grandominerat skogsbestånd. Försöksytan har hanterats med blädning/selektiv avverkning i minst 100 år. Det finns två provytor med olika tidpunkter för avverkning. Höjd- och åldersmätningar finns på vissa provträd. En av ytorna har koordinatinmätta trädpositioner. Den första revisionen är gjord 1989. Den första ytan består av 209 trädobservationer och den andra ytan består av 257 trädobservationer (vid första revisionen).

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skog och träteknik

Medverkande

David Göransson - Ägare till skogsfastigheten

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-05-11 – 2016-11-28

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län, Östra Göinge kommun, Glimåkra församling

Geografisk beskrivning: Romperöd, 3 km norr om Glimåkra.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson J-O, Fagerberg N (2019) En avståndsberoende tillväxtmodell på trädnivå för gran:-en preliminär modell baserad på två skiktade bestånd i Götaland. Department of Forestry and Wood Technology, Linnaeus University
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-80647

Fagerberg, N., Lohmander, P., Eriksson, O., Olsson, J.-O., Poudel, B. C. & Bergh, J. 2022. Evaluation of individual-tree growth models for Picea abies based on a case study of an uneven-sized stand in southern Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research, 37:1, 45-58, DOI: 10.1080/02827581.2022.2037700.
DOI: https://doi.org/10.1080/02827581.2022.2037700
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-110866

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Romperöd, diametertillväxt i skiktad granskog

Beskrivning

Excel-filen [Romperöd uniform data version 3 snd.xlsx] innehåller all data från samtliga revisioner mellan 1989 till 2015. Dessa data är utan koordinatsättning av träden. Datafilen innehåller information som länkar trädidentiteterna mellan de två datafilerna.

Excel-filen [Romperöd nivå 1b snd.xlsx] innehåller data från en utökad revison av den gallrade ytan där träden även koordinatsattes. 74 stycken av träden har utökad information om årsringstillväxt, rötförekomst, kronform och höjd.

Version 1

Citering

Nils Fagerberg. Linnéuniversitetet (2022). Romperöd, diametertillväxt i skiktad granskog. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/wcbz-kq34

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Nils Fagerberg - Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik orcid

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Klavad brösthöjdsdiameter
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-05-10
Publicerad: 2022-01-31
Senast uppdaterad: 2022-04-12