Attosekund elektron-spinndynamik i Xe 4d fotojonisering

Skapare/primärforskare:

Shiyang Zhong - Lunds universitet, Fysiska institutionen

Beskrivning:

Vi studerar tidsfördröjningar i fotojonisation av Xe i 70-100 eV-område genom att kombinera attosekundinterferometri med koincidensspektroskopi. Med hjälp av beräkningar som använder den relativistiska random phase-approximationen, identifierar vi två interfererande jonisationsprocesser: den ”giant dipole” resonansen på grund av kollektiva effekter i 4d till kontinuum f excitation med en snabb sönderfallstid på några tiotals attosekunder och en smal resonans vid tröskel inducerad av spin-flip-övergångar, med mycket längre sönderfallstid på flera hundra attosekunder. Våra resultat ger ny inblick i den komplexa elektronspinndynamiken i fotoinducerade fenomen.

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Fysiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Shiyang Zhong - Lunds universitet, Fysiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: 2020-64

Beskrivning:

Vi studerar tidsfördröjningar i fotojonisation av Xe i 70-100 eV-område genom att kombinera attosekundinterferometri med koincidensspektroskopi. Med hjälp av beräkningar som använder den relativistiska random phase-approximationen, identifierar vi två interfererande jonisationsprocesser: den ”giant dipole” resonansen på grund av kollektiva effekter i 4d till kontinuum f excitation med en snabb sönderfallstid på några tiotals attosekunder och en smal resonans vid tröskel inducerad av spin-flip-övergångar, med mycket längre sönderfallstid på flera hundra attosekunder. Våra resultat ger ny inblick i den komplexa elektronspinndynamiken i fotoinducerade fenomen.

Språk:

Engelska

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Europeiska forskningsrådet — dnr PALP-33925

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Olle Engkvists Stiftelse

Kontakt för frågor om data:

Anne L'huillier

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Shiyang Zhong, Jimmy Vinbladh, David Busto, Richard J. Squibb, Marcus Isinger, Lana Neoricic, Hugo Laurell, Robin Weissenbilder, Cord L. Arnold, Raimund Feifel, Jan Marcus Dahlstrom, Goran Wendin, Mathieu Gisselbrecht, Eva Lindroth, and Anne L’Huillier, Attosecond electron–spin dynamics in Xe 4d photoionization, submitted to Nature Communications.
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18847-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1:

Ladda ner data:

Attosekund elektron-spinndynamik i Xe 4d fotojonisering

Citeringsförslag:

Shiyang Zhong. Lunds universitet, Fysiska institutionen (2020). Attosekund elektron-spinndynamik i Xe 4d fotojonisering. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/rhak-nd96

Skapare/primärforskare:

Shiyang Zhong - Lunds universitet, Fysiska institutionen

Beskrivning:

Datasetet innehåller data om 'recorded electron time of flight' (seqxx.csv) och om 'electron kinetic energy' (seqxxe.csv). Mer information finns i dokumentationsfilen.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2020-10-07
Senast uppdaterad: 2020-10-07