Attosekund elektron-spinndynamik i Xe 4d fotojonisering

Skapare/primärforskare

Shiyang Zhong - Lunds universitet, Fysiska institutionen

Beskrivning

Vi studerar tidsfördröjningar i fotojonisation av Xe i 70-100 eV-område genom att kombinera attosekundinterferometri med koincidensspektroskopi. Med hjälp av beräkningar som använder den relativistiska random phase-approximationen, identifierar vi två interfererande jonisationsprocesser: den ”giant dipole” resonansen på grund av kollektiva effekter i 4d till kontinuum f excitation med en snabb sönderfallstid på några tiotals attosekunder och en smal resonans vid tröskel inducerad av spin-flip-övergångar, med mycket längre sönderfallstid på flera hundra attosekunder. Våra resultat ger ny inblick i den komplexa elektronspinndynamiken i fotoinducerade fenomen.

Skapare/primärforskare

Shiyang Zhong - Lunds universitet, Fysiska institutionen

Identifierare

SND-ID: 2020-64

Beskrivning

Vi studerar tidsfördröjningar i fotojonisation av Xe i 70-100 eV-område genom att kombinera attosekundinterferometri med koincidensspektroskopi. Med hjälp av beräkningar som använder den relativistiska random phase-approximationen, identifierar vi två interfererande jonisationsprocesser: den ”giant dipole” resonansen på grund av kollektiva effekter i 4d till kontinuum f excitation med en snabb sönderfallstid på några tiotals attosekunder och en smal resonans vid tröskel inducerad av spin-flip-övergångar, med mycket längre sönderfallstid på flera hundra attosekunder. Våra resultat ger ny inblick i den komplexa elektronspinndynamiken i fotoinducerade fenomen.

Språk

Engelska

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiär: Europeiska forskningsrådet

Diarienummer hos finansiär: PALP-33925

Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansiär: Olle Engkvists Stiftelse

Publikationer

Shiyang Zhong, Jimmy Vinbladh, David Busto, Richard J. Squibb, Marcus Isinger, Lana Neoricic, Hugo Laurell, Robin Weissenbilder, Cord L. Arnold, Raimund Feifel, Jan Marcus Dahlstrom, Goran Wendin, Mathieu Gisselbrecht, Eva Lindroth, and Anne L’Huillier, Attosecond electron–spin dynamics in Xe 4d photoionization, submitted to Nature Communications.
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18847-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1

Ladda ner citering

Ladda ner data

Attosekund elektron-spinndynamik i Xe 4d fotojonisering

Citering

Shiyang Zhong. Lunds universitet, Fysiska institutionen (2020). <em>Attosekund elektron-spinndynamik i Xe 4d fotojonisering</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/rhak-nd96">https://doi.org/10.5878/rhak-nd96</a>

Skapare/primärforskare

Shiyang Zhong - Lunds universitet, Fysiska institutionen

Beskrivning

Datasetet innehåller data om 'recorded electron time of flight' (seqxx.csv) och om 'electron kinetic energy' (seqxxe.csv). Mer information finns i dokumentationsfilen.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2020-10-07
Senast uppdaterad: 2020-10-07