Attosekund elektron-spinndynamik i Xe 4d fotojonisering

SND-ID: 2020-64

Skapare/primärforskare

Shiyang Zhong - Lunds universitet, Fysiska institutionen

Beskrivning

Vi studerar tidsfördröjningar i fotojonisation av Xe i 70-100 eV-område genom att kombinera attosekundinterferometri med koincidensspektroskopi. Med hjälp av beräkningar som använder den relativistiska random phase-approximationen, identifierar vi två interfererande jonisationsprocesser: den ”giant dipole” resonansen på grund av kollektiva effekter i 4d till kontinuum f excitation med en snabb sönderfallstid på några tiotals attosekunder och en smal resonans vid tröskel inducerad av spin-flip-övergångar, med mycket längre sönderfallstid på flera hundra attosekunder. Våra resultat ger ny inblick i den komplexa elektronspinndynamiken i fotoinducerade fenomen.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Fysiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Europeiska forskningsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: PALP-33925

Finansiering 3

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansiering 4

  • Finansiär: Olle Engkvists Stiftelse
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Shiyang Zhong, Jimmy Vinbladh, David Busto, Richard J. Squibb, Marcus Isinger, Lana Neoricic, Hugo Laurell, Robin Weissenbilder, Cord L. Arnold, Raimund Feifel, Jan Marcus Dahlstrom, Goran Wendin, Mathieu Gisselbrecht, Eva Lindroth, and Anne L’Huillier, Attosecond electron–spin dynamics in Xe 4d photoionization, submitted to Nature Communications.
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18847-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Attosekund elektron-spinndynamik i Xe 4d fotojonisering

Beskrivning

Datasetet innehåller data om 'recorded electron time of flight' (seqxx.csv) och om 'electron kinetic energy' (seqxxe.csv). Mer information finns i dokumentationsfilen.

Version 1

Citering

Shiyang Zhong. Lunds universitet (2020). Attosekund elektron-spinndynamik i Xe 4d fotojonisering. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/rhak-nd96

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Shiyang Zhong - Lunds universitet, Fysiska institutionen

Publicerad: 2020-10-07
Senast uppdaterad: 2020-10-07