Risky sexual behaviour, alcohol use, self-esteem and exposure to sexual and physical violence among Swedish students who intend to spend a semester abroad: a comparative cross-sectional study

Skapare/primärforskare

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Beskrivning

Enkätundersökning riktad till studenter i Kronobergs län och Kalmar län med syfte att undersöka utbytesstudenters sexuella riskbeteende och utsatthet för fysiskt och sexuellt våld innan de åker på utbytesresa jämfört med studenter som stannar kvar på campus. Studien undersöker också om det finns det skillnader mellan de båda grupperna och om det finns det skillnader mellan kön.

Skapare/primärforskare

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Identifierare

SND-ID: 2020-68

Beskrivning

Enkätundersökning riktad till studenter i Kronobergs län och Kalmar län med syfte att undersöka utbytesstudenters sexuella riskbeteende och utsatthet för fysiskt och sexuellt våld innan de åker på utbytesresa jämfört med studenter som stannar kvar på campus. Studien undersöker också om det finns det skillnader mellan de båda grupperna och om det finns det skillnader mellan kön.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 — 2019

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kronobergs län, Kalmar län

Population

Studenter

Studiedesign

Observationsstudie

Tvärsnittsstudie

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Linköping — dnr 2017/504-3.

Ladda ner metadata

Risky sexual behaviour, alcohol use, self-esteem and exposure to sexual and physical violence among Swedish students who intend to spend a semester abroad: a comparative cross-sectional study

Citering

Emil Danehorn. Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap (2020). <em>Risky sexual behaviour, alcohol use, self-esteem and exposure to sexual and physical violence among Swedish students who intend to spend a semester abroad: a comparative cross-sectional study</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/mmzj-dj30">https://doi.org/10.5878/mmzj-dj30</a>

Skapare/primärforskare

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-05-29 — 2019-01-08

Datakälla: Händelser/interaktioner

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 — 2019

Variabler

34

Antal individer/objekt

570

Publicerad: 2020-10-09