Risky sexual behaviour, alcohol use, self-esteem and exposure to sexual and physical violence among Swedish students who intend to spend a semester abroad: a comparative cross-sectional study

SND-ID: 2020-68

Skapare/primärforskare

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Beskrivning

Enkätundersökning riktad till studenter i Kronobergs län och Kalmar län med syfte att undersöka utbytesstudenters sexuella riskbeteende och utsatthet för fysiskt och sexuellt våld innan de åker på utbytesresa jämfört med studenter som stannar kvar på campus. Studien undersöker också om det finns det skillnader mellan de båda grupperna och om det finns det skillnader mellan kön.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Linköping - dnr 2017/504-3.

Metod och tidsperiod

Population

Studenter

Studiedesign

Observationsstudie

Tvärsnittsstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 – 2019

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kronobergs län, Kalmar län

Publikationer
Dataset
Risky sexual behaviour, alcohol use, self-esteem and exposure to sexual and physical violence among Swedish students who intend to spend a semester abroad: a comparative cross-sectional study

Version 1

Citering

Emil Danehorn. Linnéuniversitetet (2020). Risky sexual behaviour, alcohol use, self-esteem and exposure to sexual and physical violence among Swedish students who intend to spend a semester abroad: a comparative cross-sectional study. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/mmzj-dj30

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 – 2019

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-05-29–2019-01-08
  • Datakälla: Händelser/interaktioner

Variabler

34

Antal individer/objekt

570

Publicerad: 2020-10-09