Risky sexual behaviour, alcohol use, self-esteem and exposure to sexual and physical violence among Swedish students who intend to spend a semester abroad: a comparative cross-sectional study

Skapare/primärforskare:

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Beskrivning:

Enkätundersökning riktad till studenter i Kronobergs län och Kalmar län med syfte att undersöka utbytesstudenters sexuella riskbeteende och utsatthet för fysiskt och sexuellt våld innan de åker på utbytesresa jämfört med studenter som stannar kvar på campus. Studien undersöker också om det finns det skillnader mellan de båda grupperna och om det finns det skillnader mellan kön.

Ansvarig institution/enhet:

Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Skapare/primärforskare:

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Identifierare:

SND-ID: 2020-68

Beskrivning:

Enkätundersökning riktad till studenter i Kronobergs län och Kalmar län med syfte att undersöka utbytesstudenters sexuella riskbeteende och utsatthet för fysiskt och sexuellt våld innan de åker på utbytesresa jämfört med studenter som stannar kvar på campus. Studien undersöker också om det finns det skillnader mellan de båda grupperna och om det finns det skillnader mellan kön.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018 — 2019

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Kronobergs län, Kalmar län

Population:

Studenter

Studiedesign:

Observationsstudie

Tvärsnittsstudie

Etikprövning:

Linköping — dnr 2017/504-3.

Ladda ner metadata:

Risky sexual behaviour, alcohol use, self-esteem and exposure to sexual and physical violence among Swedish students who intend to spend a semester abroad: a comparative cross-sectional study

Citeringsförslag:

Emil Danehorn. Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap (2020). Risky sexual behaviour, alcohol use, self-esteem and exposure to sexual and physical violence among Swedish students who intend to spend a semester abroad: a comparative cross-sectional study. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/mmzj-dj30

Skapare/primärforskare:

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-05-29 — 2019-01-08

Datakälla: Händelser/interaktioner

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018 — 2019

Variabler:

34

Antal individer/objekt:

570

Publicerad: 2020-10-09