SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen om coronaviruset 2020

SND-ID: 2020-72

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört nationella undersökningar. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.

När coronaviruset drabbade det svenska samhället under 2020 blev det aktuellt med en extrainsatt undersökning för att kartlägga hur den svenska opinionen såg ut under denna period. Undersökningen fokuserar främst på åsikter kring hanteringen av viruset, oro för det och tankar kring viruset, men undersökningen innehåller även klassiska frågar om politik, samhälle, medier och vanor.

Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också ett fåtal myndigheter.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år som är bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-04-17 – 2020-06-28

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen om coronaviruset 2020

Version 1

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2021). SOM-undersökningen om coronaviruset 2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/yxd6-m088

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-04-17–2020-06-17
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

363

Antal individer/objekt

2549

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

44%

Publicerad: 2021-10-26