Bestämning av den sanna infallsvinkeln för tvetydiga radar ekon från meteorspår

Skapare/primärforskare

Daniel Kastinen - Institutet för rymdfysik orcid

Alexander Kozlovsky - Sodankylä geofysiska observatorium

Mark Lester - Leicester Universitet, Fysik och Astronomi avdelningen

Johan Kero - Institutet för rymdfysik

Beskrivning

Ett kort segment av data från SGO's SKiYMET systemet (meteor spår radar) som tidigare samplats in under en meteor-skur, men inte gjorts allmänt tillgänglig, valdes ut som grund för studien om ambiguitets problemet för infallsvinkeln av radar ekon.

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Daniel Kastinen - Institutet för rymdfysik orcid

Alexander Kozlovsky - Sodankylä geofysiska observatorium

Mark Lester - Leicester Universitet, Fysik och Astronomi avdelningen

Johan Kero - Institutet för rymdfysik

Identifierare

SND-ID: 2020-94

Beskrivning

Ett kort segment av data från SGO's SKiYMET systemet (meteor spår radar) som tidigare samplats in under en meteor-skur, men inte gjorts allmänt tillgänglig, valdes ut som grund för studien om ambiguitets problemet för infallsvinkeln av radar ekon.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-12-13 — 2018-12-13

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Finland

Geografisk beskrivning: Sodankylä: Latitud +67.4, Longitud +26.6

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Kontakter för frågor om data

Ladda ner metadata

Version 1

Ladda ner citering

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)

Bestämning av den sanna infallsvinkeln för tvetydiga radar ekon från meteorspår

Citering

Alexander Kozlovsky, Mark Lester. Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet (2020). <em>Bestämning av den sanna infallsvinkeln för tvetydiga radar ekon från meteorspår</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/vnhd-na43">https://doi.org/10.5878/vnhd-na43</a>

Skapare/primärforskare

Alexander Kozlovsky - Sodankylä geofysiska observatorium

Mark Lester - Leicester Universitet, Fysik och Astronomi avdelningen

Beskrivning

Det här data settet innehåller mätdata av meteor spår från Sodankylä Geophysical Observatory SKiYMET radarn. "ME20181213_0010.zip" Filen innehåller rå-data från bekräftade spår ekon och hör till en specifik rad av "mp20181213_sodankyla.mpd" filen. zip filen innehåller också en PDF med beskrivning av datan. Utöver detta finns också analys resultaten i "ANALYSIS.zip" filen. I denna fil ligger en "README.txt" fil som beskriver datan.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-12-13 — 2018-12-13

Publicerad: 2020-09-24