Bestämning av den sanna infallsvinkeln för tvetydiga radar ekon från meteorspår

SND-ID: 2020-94

Skapare/primärforskare

Daniel Kastinen - Institutet för rymdfysik orcid

Alexander Kozlovsky - Sodankylä geofysiska observatorium

Mark Lester - Leicester Universitet, Fysik och Astronomi avdelningen

Johan Kero - Institutet för rymdfysik

Beskrivning

Ett kort segment av data från SGO's SKiYMET systemet (meteor spår radar) som tidigare samplats in under en meteor-skur, men inte gjorts allmänt tillgänglig, valdes ut som grund för studien om ambiguitets problemet för infallsvinkeln av radar ekon.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Institutet för rymdfysik

Ansvarig institution/enhet

Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-12-13 – 2018-12-13

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Finland

Geografisk beskrivning: Sodankylä: Latitud +67.4, Longitud +26.6

Publikationer
Dataset
Bestämning av den sanna infallsvinkeln för tvetydiga radar ekon från meteorspår

Beskrivning

Det här data settet innehåller mätdata av meteor spår från Sodankylä Geophysical Observatory SKiYMET radarn. "ME20181213_0010.zip" Filen innehåller rå-data från bekräftade spår ekon och hör till en specifik rad av "mp20181213_sodankyla.mpd" filen. zip filen innehåller också en PDF med beskrivning av datan. Utöver detta finns också analys resultaten i "ANALYSIS.zip" filen. I denna fil ligger en "README.txt" fil som beskriver datan.

Version 1

Citering

Alexander Kozlovsky, Mark Lester. Institutet för rymdfysik (2020). Bestämning av den sanna infallsvinkeln för tvetydiga radar ekon från meteorspår. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/vnhd-na43

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Alexander Kozlovsky - Sodankylä geofysiska observatorium

Mark Lester - Leicester Universitet, Fysik och Astronomi avdelningen

Nyckelord

radar

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-12-13 – 2018-12-13

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)
Publicerad: 2020-09-24