Bestämning av den sanna infallsvinkeln för tvetydiga radar ekon från meteorspår

Skapare/primärforskare:

Daniel Kastinen - Institutet för rymdfysik orcid

Alexander Kozlovsky - Sodankylä geofysiska observatorium

Mark Lester - Leicester Universitet, Fysik och Astronomi avdelningen

Johan Kero - Institutet för rymdfysik

Beskrivning:

Ett kort segment av data från SGO's SKiYMET systemet (meteor spår radar) som tidigare samplats in under en meteor-skur, men inte gjorts allmänt tillgänglig, valdes ut som grund för studien om ambiguitets problemet för infallsvinkeln av radar ekon.

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet

Skapare/primärforskare:

Daniel Kastinen - Institutet för rymdfysik orcid

Alexander Kozlovsky - Sodankylä geofysiska observatorium

Mark Lester - Leicester Universitet, Fysik och Astronomi avdelningen

Johan Kero - Institutet för rymdfysik

Identifierare:

SND-ID: 2020-94

Beskrivning:

Ett kort segment av data från SGO's SKiYMET systemet (meteor spår radar) som tidigare samplats in under en meteor-skur, men inte gjorts allmänt tillgänglig, valdes ut som grund för studien om ambiguitets problemet för infallsvinkeln av radar ekon.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-12-13 — 2018-12-13

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Finland

Geografisk beskrivning: Sodankylä: Latitud +67.4, Longitud +26.6

Nyckelord:

Contacts for questions about the data:

Alexander Kozlovsky

Daniel Kastinen

Ladda ner metadata:

Version 1:

Licens:

Creative Commons License

Bestämning av den sanna infallsvinkeln för tvetydiga radar ekon från meteorspår

Citeringsförslag:

Alexander Kozlovsky, Mark Lester. Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet (2020). Bestämning av den sanna infallsvinkeln för tvetydiga radar ekon från meteorspår. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/vnhd-na43

Skapare/primärforskare:

Alexander Kozlovsky - Sodankylä geofysiska observatorium

Mark Lester - Leicester Universitet, Fysik och Astronomi avdelningen

Beskrivning:

Det här data settet innehåller mätdata av meteor spår från Sodankylä Geophysical Observatory SKiYMET radarn. "ME20181213_0010.zip" Filen innehåller rå-data från bekräftade spår ekon och hör till en specifik rad av "mp20181213_sodankyla.mpd" filen. zip filen innehåller också en PDF med beskrivning av datan. Utöver detta finns också analys resultaten i "ANALYSIS.zip" filen. I denna fil ligger en "README.txt" fil som beskriver datan.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-12-13 — 2018-12-13

Publicerad: 2020-09-24