PROTECT - Individuella intervjuer med deltagare i interventionsgruppen

Beställ data

Skapare/primärforskare

Emmelie Barenfeld - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Inger Ekman - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Beskrivning

Datamaterialet innehåller transkriberingar av 12 individuella intervjuer med deltagare som har haft tillgång till ett personcentrerat stöd via telefon och en digital plattform. Intervjuerna handlar om deras erfarenheter av innehåll och utformning av stödet, tankar om framtida utveckling liksom erfarenheter av att använda stödet.

Skapare/primärforskare

Emmelie Barenfeld - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Inger Ekman - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Identifierare

SND-ID: 2020-95

Beskrivning

Datamaterialet innehåller transkriberingar av 12 individuella intervjuer med deltagare som har haft tillgång till ett personcentrerat stöd via telefon och en digital plattform. Intervjuerna handlar om deras erfarenheter av innehåll och utformning av stödet, tankar om framtida utveckling liksom erfarenheter av att använda stödet.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 — 2019

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Population

Personer diagnostiserade med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller kronisk hjärtsvikt, som deltagit i en intervention i en randomiserad kontrollerad studie (RCT) (PROTECT). Vilka som intervjuades bestämdes utifrån initiala samplingskriterier.

Studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)

Beskrivning av studiedesign

Data är insamlad i en kvalitativ substudie inom ramen för en RCT-studie (PROTECT).

Urvalsmetod

Övrigt

Data innefattar personuppgifter

Ja

Etikprövning

Göteborg — dnr 063-17

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1

Ladda ner citering

PROTECT RCT - Kvalitativa intervjuer

Citering

Emmelie Barenfeld, Inger Ekman. Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet (2020). <em>PROTECT RCT - Kvalitativa intervjuer</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/8ycn-k945">https://doi.org/10.5878/8ycn-k945</a>

Skapare/primärforskare

Emmelie Barenfeld - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa orcid

Inger Ekman - Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Beskrivning

Individuella djupintervjuer.

Transkriptionerna är inmatade i separata dokument för varje individ. Se readme-fil för övrig tabulatur.

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-19 — 2019-01-31

Datakälla: Forskningsdata

Antal individer/objekt

12

Publicerad: 2020-10-23