Ryder 2019 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

SND-ID: 2021-118

Den här studien är en del av samlingen Isbrytaren Oden

Beskrivning

Sommaren 2019 genomfördes en forskningsexpedition med isbrytaren Oden till den svårtillgängliga Ryderglaciären i nordvästra Grönland. De data som presenteras här är meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på Oden under expeditionen.

Ryder 2019 med den svenska isbrytaren Oden var en tvärvetenskaplig expedition som spänner över forskningsområden som atmosfärskemi och fysik, biologi, klimatologi, ekologi, genforskning, glaciologi, oceanografi, maringeologi, geofysik och geokemi samt arkeologi. Det övergripande målet var att undersöka den marina kryosfärens och havsförhållandenas dynamik och utveckling över tid i området kring Ryderglaciären – mer specifikt i Sherard Osborn Fjord och närliggande områden i norra Nares sund och södra Lincolnhavet. Den marina kryosfären omfattar glaciärer som sträcker sig ut i havet, istäcken med sin bas nedtryckt under havsnivå, havsis, gashydrater och permafrost i havsbotten.

Vetenskaplig målsättning:
En av de främsta målsättningarna med expeditionen är kopplad till den roll som utlöparglaciärer, till exempel Ryderglaciären, spel

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-08-05 – 2019-09-10

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet, Arktis

Publikationer

Jakobsson, M., Mayer, L., & Farrell, J. (2020). Expedition report: SWEDARCTIC Ryder 2019. Swedish Polar Research Secretariat. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:polar:diva-8437
URN: urn:nbn:se:polar:diva-8437
ISBN: 978-91-519-5132-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Ryder 2019 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

Beskrivning

Data innehåller meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Ryder 2019.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs, vattendjup.

En ”Parameter list” finns bilagd som beskrivning

... Visa mer..

Version 1

Citering

Polarforskningssekretariatet, Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd (2021). Ryder 2019 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.48515/4s61-7520

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-08-05 – 2019-09-10

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling ombord IB Oden är baserat på ett serversystem och en MySQL-databas. Sensorer är kopplade direkt till detta system och data lagras i den tidsupplösning som varje sensor ger. Data publiceras som medelvärden för varje minut. Högre dataupplösning finns tillgänglig på förfrågan till marine@polar.se. Datainsamlingssystemet på IB Oden (“Nyval 17”) har varit i bruk sedan 2017.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-08-05–2019-09-10
  • Tidsupplösning: 1 minut

Variabler

589

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kontakt för frågor om data

Fartyg Datamanager

marine@polar.se

Ingår i samling hos SND

Isbrytaren Oden

Publicerad: 2021-05-20
Senast uppdaterad: 2022-12-05