Northwest Passage Project 2019 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

SND-ID: 2021-119

Beskrivning Data och dokumentation

Beskrivning

Northwest Passage Project 2019 var en amerikansk forskningsexpedition till Nordvästpassagen med isbrytaren Oden. Expeditionen finansierades av National Science Foundation och genomfördes i samarbete med Polarforskningssekretariatet. Det övergripande vetenskapliga syftet var att undersöka hur havsmiljön i Arktiska Kanada påverkas av ett varmare klimat. Mer information om expeditionen och den forskning som bedrevs ombord finns i den engelskspråkiga beskrivningen samt på https://northwestpassageproject.org
Data som presenteras här är meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade under expeditionen Northwest Passage Project 2019.

Språk

Engelska

Dataset
Northwest Passage Project 2019 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

Beskrivning

Data innehåller meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Northwest Passage Project 2019.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs, vattendjup.

En ”Parameter list” finns bi

... Visa mer..

Version 1

Citering

Polarforskningssekretariatet, Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd (2021). <em>Northwest Passage Project 2019 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.48515/bhnx-4z85">https://doi.org/10.48515/bhnx-4z85</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-07-17–2019-08-04

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling ombord IB Oden är baserat på ett serversystem och en MySQL-databas. Sensorer är kopplade direkt till detta system och data lagras i den tidsupplösning som varje sensor ger. Data publiceras som medelvärden för varje minut. Högre dataupplösning finns tillgänglig på förfrågan till marine@polar.se. Datainsamlingssystemet på IB Oden (“Nyval 17”) har varit i bruk sedan 2017.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-07-17–2019-08-04
  • Tidsupplösning: 1 minut

Variabler

589

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-05-20