Arctic Ocean 2018 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

SND-ID: 2021-120

Den här studien är en del av samlingen Isbrytaren Oden

Beskrivning

Expedition Arctic Ocean 2018 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och USA:s National Science Foundation med syfte att utnyttja isbrytaren Oden som plattform för forskning i Högarktis. Det övergripande temat för expeditionen handlade om det mikrobiologiska livet i havet och havsisen, och hur det är kopplat till hur moln bildas i Arktis. För mer information om expeditionen och de forskningsprojekt som bedrevs ombord, se den engelskspråkiga beskrivningen samt https://www.polar.se/en/
De data som presenteras här är meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, som samlades in under expedition Arctic Ocean 2018.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-07-20 – 2018-09-21

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet, Arktis

Publikationer
Dataset
Arctic Ocean 2018 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

Beskrivning

Data innehåller meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under den internationella forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2018.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs, vattendjup.

En ”Parameter list” f

... Visa mer..

Version 1

Citering

Polarforskningssekretariatet, Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd (2021). Arctic Ocean 2018 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.48515/e0s0-2w92

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-07-20 – 2018-09-21

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling ombord IB Oden är baserat på ett serversystem och en MySQL-databas. Sensorer är kopplade direkt till detta system och data lagras i den tidsupplösning som varje sensor ger. Data publiceras som medelvärden för varje minut. Högre dataupplösning finns tillgänglig på förfrågan till marine@polar.se. Datainsamlingssystemet på IB Oden (“Nyval 17”) har varit i bruk sedan 2017.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-07-20–2018-09-21
  • Tidsupplösning: 1 minut

Variabler

589

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kontakt för frågor om data

Fartyg Datamanager

marine@polar.se

Ingår i samling hos SND

Isbrytaren Oden

Publicerad: 2021-05-20
Senast uppdaterad: 2022-12-05