SAS 2021 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

SND-ID: 2021-123

Den här studien är en del av samlingen Isbrytaren Oden

Beskrivning

Sommaren 2021 genomfördes forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey med isbrytaren Oden till Högarktis. De data som presenteras här är meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på Oden under expeditionen.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Polarforskningssekretariatet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-07-25 – 2021-09-19

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet, Arktis

Publikationer
Dataset
SAS 2021 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade på isbrytaren Oden

Beskrivning

Data innehåller meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey 2021.

Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR).

Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet.

Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs, vattendjup.

Se bifogad parameterlista för b

... Visa mer..

Version 1

Citering

Polarforskningssekretariatet, Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd (2022). SAS 2021 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade på isbrytaren Oden. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.48515/0v1w-8958

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-07-25 – 2021-09-19

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: IB Odens egenutvecklade datainsamlingsmetod "Nyval17" baserad på MySQL
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-07-25–2021-09-19
  • Tidsupplösning: 1 minut

Variabler

669

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kontakt för frågor om data

Fartyg Datamanager

marine@polar.se

Ingår i samling hos SND

Isbrytaren Oden

Publicerad: 2022-10-07
Senast uppdaterad: 2022-12-05