Egenskaper hos fukt-toleranta perovskitsolceller där 3D-perovskit kapslats in med lång-kedje-alkylammonium katjonbaserad 2D perovskit

SND-ID: 2021-124

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

James Gardner - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för kemi orcid

Beskrivning

Data associeras med artikeln "Moisture tolerant solar cells by encapsulating 3D perovskite with long-chain alkylammonium cation-based 2D perovskite" som publiceras i tidskriften "Communications Materials" under 2021. Data är röntgendiffraktionsmönster, UV-Vis absorptionsspektra, tidsupplöst fotoluminescens, solcellsparametrar, elektriska parametrar och kemisk stabilitet av hybrid organisk bly(II) jodid perovskitmaterial med långa alkylkedjor (C14-C18). Den vetenskapliga artikelns DOI är: 10.1038/s43246-021-00200-8.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan

Finansiering 1

  • Finansiär: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017/192

Finansiering 2

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-01134

Finansiering 3

  • Finansiär: SSF rorId
  • Diarienummer hos finansiär: RMA15-0130
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod
Geografisk täckning
Publikationer

Kore, B.P., Zhang, W., Hoogendoorn, B.W. et al. Moisture tolerant solar cells by encapsulating 3D perovskite with long-chain alkylammonium cation-based 2D perovskite. Commun Mater 2, 100 (2021). https://doi.org/10.1038/s43246-021-00200-8
DOI: https://doi.org/10.1038/s43246-021-00200-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Egenskaper hos fukttåliga solceller från inkapslande 3D perovskiter med lång kedja alkylammonium katjon-baserade 2D perovskiter

Ladda ner data

Version 1

Citering

James Gardner. Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för kemi (2021). <em>Egenskaper hos fukttåliga solceller från inkapslande 3D perovskiter med lång kedja alkylammonium katjon-baserade 2D perovskiter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/wa8r-cq65">https://doi.org/10.5878/wa8r-cq65</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

James Gardner - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för kemi orcid

Nyckelord

solenergi, perovskit

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2021-09-09
Senast uppdaterad: 2021-09-24