Egenskaper hos fukt-toleranta perovskitsolceller där 3D-perovskit kapslats in med lång-kedje-alkylammonium katjonbaserad 2D perovskit

SND-ID: 2021-124

Skapare/primärforskare

James Gardner - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för kemi orcid

Beskrivning

Data associeras med artikeln "Moisture tolerant solar cells by encapsulating 3D perovskite with long-chain alkylammonium cation-based 2D perovskite" som publiceras i tidskriften "Communications Materials" under 2021. Data är röntgendiffraktionsmönster, UV-Vis absorptionsspektra, tidsupplöst fotoluminescens, solcellsparametrar, elektriska parametrar och kemisk stabilitet av hybrid organisk bly(II) jodid perovskitmaterial med långa alkylkedjor (C14-C18). Den vetenskapliga artikelns DOI är: 10.1038/s43246-021-00200-8.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kemi

Finansiering 1

  • Finansiär: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017/192

Finansiering 2

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-01134

Finansiering 3

  • Finansiär: SSF rorId
  • Diarienummer hos finansiär: RMA15-0130
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Kore, B.P., Zhang, W., Hoogendoorn, B.W. et al. Moisture tolerant solar cells by encapsulating 3D perovskite with long-chain alkylammonium cation-based 2D perovskite. Commun Mater 2, 100 (2021). https://doi.org/10.1038/s43246-021-00200-8
DOI: https://doi.org/10.1038/s43246-021-00200-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Egenskaper hos fukttåliga solceller från inkapslande 3D perovskiter med lång kedja alkylammonium katjon-baserade 2D perovskiter

Ladda ner data

Version 1

Citering

James Gardner. Kungliga tekniska högskolan (2021). Egenskaper hos fukttåliga solceller från inkapslande 3D perovskiter med lång kedja alkylammonium katjon-baserade 2D perovskiter. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/wa8r-cq65

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

James Gardner - Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för kemi orcid

Nyckelord

solenergi, perovskit

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2021-09-09
Senast uppdaterad: 2021-09-24