Mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar från partikelbilder tagna i Kiruna (Sverige) 2014–2018

SND-ID: 2021-125

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Sandra Vázquez-Martín - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Beskrivning

Instrumentet Dual Ice Crystal Imager (D-ICI) mäter samtidigt mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar. D-ICI tar bilder av partiklar från två olika riktningar med en upplösning av 4μm/pixel. Mätningar med D-ICI i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), under vintrarna 2014/2015 till 2017/2018 presenteras. Både bilder och egenskaper framtagna av dessa ingår i datasetet.

Datasetet ligger till grund för artikeln
Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., and Eliasson, S.: Shape dependence of snow crystal fall speed, Atmos. Chem. Phys., 21, 1–21, 2021 https://doi.org/10.5194/acp-21-7545-2021

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/2021-125

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-10-19–2018-05-11

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrbottens län, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Mätplats i Kiruna, northern Sweden (67.8°N, 20.4°E).

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Vazquez-Martin, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2020). Shape Dependence of Falling Snow Crystals’ Microphysical Properties Using an Updated Shape Classification. Applied Sciences, 10(3), Article 1163. https://doi.org/10.3390/app10031163
DOI: https://doi.org/10.3390/app10031163
URN: urn:nbn:se:smhi:diva-5682

Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021). Shape dependence of snow crystal fall speed. Atmospheric Chemistry And Physics, 21(10), 7545–7565. https://doi.org/10.5194/acp-21-7545-2021
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-82170
DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-7545-2021

Kuhn, T., & Vázquez-Martín, S. (2020). Microphysical properties and fall speed measurements of snow ice crystals using the Dual Ice Crystal Imager (D-ICI). Atmospheric Measurement Techniques, 13, 1273–1285. https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020
DOI: https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-78097

Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021). Mass of different snow crystal shapes derived from fall speed measurements. Atmospheric Chemistry And Physics. Epub ahead of print. https://doi.org/10.5194/acp-2021-203
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-82195
DOI: https://doi.org/10.5194/acp-2021-203

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar från partikelbilder tagna med Dual Ice Crystal Imager (D-ICI) i Kiruna (Sverige) 2014–2018

Ladda ner data

Side.zip (1.32 GB)
Top.zip (1.95 GB)
Particles.zip (107.84 MB)

Beskrivning

Datasetet består av snöpartiklar i form av deras egenskaper samt deras bilder från två kameror.
Det har tagits fram från mätningar med ett D-ICI instrument i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), under vintrarna 2014/2015 till 2017/2018.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/2021-125#dataset

Version 1

Citering

Thomas Kuhn, Sandra Vázquez-Martín. Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik (2021). <em>Mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar från partikelbilder tagna med Dual Ice Crystal Imager (D-ICI) i Kiruna (Sverige) 2014–2018</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/dgak-p185">https://doi.org/10.5878/dgak-p185</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Stillbild

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Sandra Vázquez-Martín - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-10-19–2018-05-11

Variabler

10

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-05-17
Senast uppdaterad: 2021-05-18