Mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar från partikelbilder tagna i Kiruna (Sverige) 2014–2018

SND-ID: 2021-125

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Sandra Vázquez-Martín - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Beskrivning

Instrumentet Dual Ice Crystal Imager (D-ICI) mäter samtidigt mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar. D-ICI tar bilder av partiklar från två olika riktningar med en upplösning av 4μm/pixel. Mätningar med D-ICI i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), under vintrarna 2014/2015 till 2017/2018 presenteras. Både bilder och egenskaper framtagna av dessa ingår i datasetet.

Datasetet ligger till grund för artiklarna
Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021): Shape dependence of snow crystal fall speed, Atmospheric Chemistry and Physics, 21(10), 7545–7565. https://doi.org/10.5194/acp-21-7545-2021
Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021). Mass of different snow crystal shapes derived from fall speed measurements, Atmospheric Chemistry and Physics, 21(24), 18669–18688. https://doi.org/10.5194/acp-2021-203

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/2021-125

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för system- och rymdteknik

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-10-19 – 2018-05-11

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrbottens län, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Mätplats i Kiruna, northern Sweden (67.8°N, 20.4°E).

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Vazquez-Martin, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2020). Shape Dependence of Falling Snow Crystals’ Microphysical Properties Using an Updated Shape Classification. Applied Sciences, 10(3), Article 1163. https://doi.org/10.3390/app10031163
DOI: https://doi.org/10.3390/app10031163
URN: urn:nbn:se:smhi:diva-5682

Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021). Shape dependence of snow crystal fall speed. Atmospheric Chemistry and Physics, 21(10), 7545–7565. https://doi.org/10.5194/acp-21-7545-2021
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-82170
DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-7545-2021

Kuhn, T., & Vázquez-Martín, S. (2020). Microphysical properties and fall speed measurements of snow ice crystals using the Dual Ice Crystal Imager (D-ICI). Atmospheric Measurement Techniques, 13, 1273–1285. https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020
DOI: https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-78097

Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2021). Mass of different snow crystal shapes derived from fall speed measurements, Atmospheric Chemistry and Physics, 21(24), 18669–18688. https://doi.org/10.5194/acp-2021-203
DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-18669-2021

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar från partikelbilder tagna med Dual Ice Crystal Imager (D-ICI) i Kiruna (Sverige) 2014–2018

Beskrivning

Datasetet består av snöpartiklar i form av deras egenskaper samt deras bilder från två kameror.
Det har tagits fram från mätningar med ett D-ICI instrument i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), under vintrarna 2014/2015 till 2017/2018.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/2021-125#dataset

Version 2

2021-12-20
https://doi.org/10.5878/2dnq-5x15

Variabel tillagd : Tillagd massa av snöpartiklar som en ny variabel

... Visa mer..

Citering

Thomas Kuhn, Sandra Vázquez-Martín. Luleå tekniska universitet (2021). Mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar från partikelbilder tagna med Dual Ice Crystal Imager (D-ICI) i Kiruna (Sverige) 2014–2018. Svensk nationell datatjänst. Version 2. https://doi.org/10.5878/2dnq-5x15

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Stillbild

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Sandra Vázquez-Martín - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-10-19 – 2018-05-11

Variabler

12

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
Data 2

Beskrivning

Beskrivning

Version 1

Citering

Thomas Kuhn. Luleå tekniska universitet (2022). Data 2. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/mkm0-b191

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Variabler

2

Publicerad: 2021-05-17
Senast uppdaterad: 2022-03-28