Historiska floraböcker speglar förändringar i blomningens fenologi till följd av varmare klimat

SND-ID: 2021-152

Den här studien är en del av samlingen Fenologiska observationer och undersökningar

Skapare/primärforskare

Alistair Auffret - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Beskrivning

Blomningstider för 241 vanliga svenska växtarter, varav 199 utvaldes slumpmässigt och 42 har svenska eller vetenskapliga namn som är relaterat till blomningstider, alternativt finns med i medborgarforskningsprojektet Naturens kalender. Blomningstider har tagits ifrån 11 svenska eller nordiska floraböcker publicerade mellan 1798 och 2018 för att studera om förändringar i fenologi kan mätas med sådana historiska datakällor.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-2

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2015-1065
  • Projektnamn på ansökan: Responses in floral diversity and distributions to changes in land use and climate

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-04276
  • Projektnamn på ansökan: Interacting effects of land-use and climate change on biodiversity
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1798 – 2018

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Auffret, A.G. (2021). Historical floras reflect broad shifts in flowering phenology in response to a warming climate, Ecosphere. 12 (7), e03683.
DOI: https://doi.org/10.1002/ecs2.3683

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data for: Historiska floraböcker speglar förändringar i blomningens fenologi till följd av varmare klimat

Version 1

Citering

Alistair Auffret. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Data for: Historiska floraböcker speglar förändringar i blomningens fenologi till följd av varmare klimat. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/rn49-wx18

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Alistair Auffret - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Variabler

30

Publicerad: 2021-07-06
Senast uppdaterad: 2022-06-30