Träddata för tillväxt och positioner från Linné­universitetets skiktade provytor

SND-ID: 2021-174

Skapare/primärforskare

Nils Fagerberg - Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik

Beskrivning

Träddata för tillväxt och trädpositioner från fem skiktade provytor i Götaland. Ytorna är grandominerade och lades ut mellan 2016 och 2018 som en del av ett doktorandprojekt på Linnéuniversitetet, inst. för skog och träteknik. Fyra av ytorna har markerats i fält för att underlätta långsiktiga uppföljningar.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Diarienummer hos huvudman

2015/449

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skog och träteknik

Medverkande

Jan-Ola Olsson - Linnéuniversitetet

Peter Lohmander - Optimal solutions

Johan Bergh - Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik

Stergios Adamopoulos - Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik orcid

Finansiering

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2015-01409_Formas
  • Projektnamn på ansökan: Continuous cover forestry systems: interaction between management practice, wood quality and economic viability
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län, Småland

Geografisk beskrivning: Provytorna ligger i kommunerna Glimåkra, Alvesta, Värnamo och Vetlanda.

Publikationer

Olsson, J.-O., & Fagerberg, N. (2019). En avståndsberoende tillväxtmodell på trädnivå för gran : en preliminär modell baserad på två skiktade bestånd i Götaland. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-80647
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-80647

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Träddata för tillväxt och positioner från Linné­universitetets skiktade provytor

Beskrivning

Dataset med trädtillväxt samt trädpositioner. Träden är positionerade med ultraljud avståndsmätning och triangulering (Haglöf, Postex). Årsringstillväxt uppmätt från borrkärnor.

Version 1

Citering

Nils Fagerberg. Linnéuniversitetet (2022). Träddata för tillväxt och positioner från Linné­universitetets skiktade provytor. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/6tkj-tb97

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Nils Fagerberg - Linnéuniversitetet, Institutionen för skog och träteknik

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – 2018

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016–2018

Variabler

28

Publicerad: 2022-09-12