Journalisternas frågor under Folkhälsomyndighetens presskonferenser under coronapandemin 2020

SND-ID: 2021-191

Skapare/primärforskare

Peter M. Dahlgren - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) orcid

Beskrivning

Detta dataset innehåller frågor/turordningar som ställdes av journalister under Folkhälsomyndighetens presskonferenser under coronapandemin under hela 2020, samt under personliga intervjuer med myndighetsföreträdare (främst Folkhälsomyndigheten) i Aftonbladets webb-tv och i Sveriges Televisions direktsända tv-sändningar. Syftet var att undersöka hur stor andel av journalisternas frågor som var kritiska. Datan är insamlad genom en kvantitativ innehållsanalys som kodats för hand av en enskild kodare. Totalt ingår 1 215 frågor/turordningar (med 26 variabler) som ställdes av journalister, insamlade under perioden 2020-03-06 till 2020-12-29.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Finansiering

  • Finansiär: Institutet för mediestudier
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Folkhälsomyndighetens presskonferenser

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urval av alla de dagar som Folkhälsomyndigheten hade presskonferens.

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-03-06 – 2020-12-29

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Dahlgren, P. M. (2021). Ställde journalisterna kritiska frågor under Folkhälsomyndighetens presskonferenser? I L. Truedson & B. Johansson (Red.), Journalistik i coronans tid (s. 45–72). Institutet för mediestudier. https://mediestudier.se/publikationer/journalistik-i-coronans-tid/
ISBN: 9789198498288

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Journalisternas frågor under Folkhälsomyndighetens presskonferenser under coronapandemin 2020

Ladda ner data

Dataset.zip (1.15 MB)

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Datasetet innehåller rådata, kommenterade R-skript och plottade figurer. Se dokumentationsfilen README.pdf för beskrivning av individuella filer.

Version 1

Citering

Peter M. Dahlgren. Göteborgs universitet (2021). Journalisternas frågor under Folkhälsomyndighetens presskonferenser under coronapandemin 2020. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/9hks-7g79

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Programvara

Skapare/primärforskare

Peter M. Dahlgren - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-03-06–2020-12-29
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

26

Antal individer/objekt

1215

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-09-10
Senast uppdaterad: 2021-11-02