Brand- och betesdriven kontroll i ett savannlikt tempererat bete

SND-ID: 2021-193

Skapare/primärforskare

Karin Amsten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Joris P. G. M. Cromsigt - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Dries P. J. Kuijper - Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences

Jenny M. Loberg - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Mats Niklasson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Beskrivning

Vetenskaplig studie om hur bete och brand påverkar överlevnad och tillväxt av trädplantor av fem vanliga Europeiska arter.
Innehåller en fil med överlevnad och höjdtillväxt på träden, samt en fil med förklaringar till variablerna.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.ess.2021.4.4.IÄ-1

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Finansiering

  • Finansiär: Hasselbladstiftelsen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – 2018

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län, Sotenäs kommun

Publikationer

Karin Amsten, Joris P. G. M. Cromsigt, Dries P. J. Kuijper, Jenny M. Loberg, Marcin Churski, Mats Niklasson (2021). Fire and herbivory driven consumer control in a savanna-like temperate wood-pasture: an experimental approach. Journal of Ecology, 109 (12), 4103-4114. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13783
DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2745.13783

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Data över hur bete och brand påverkar överlevnad och tillväxt av trädplantor av fem vanliga Europeiska arter

Version 1

Citering

Karin Amsten, Joris P. G. M. Cromsigt, Dries P. J. Kuijper, Jenny M. Loberg, Mats Niklasson. Sveriges lantbruksuniversitet (2021). Data över hur bete och brand påverkar överlevnad och tillväxt av trädplantor av fem vanliga Europeiska arter. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/wd8j-2c36

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Karin Amsten - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Joris P. G. M. Cromsigt - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Dries P. J. Kuijper - Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences

Jenny M. Loberg - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Mats Niklasson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Variabler

23

Publicerad: 2021-09-16
Senast uppdaterad: 2021-12-16