Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe-Sweden (SHARE-Sweden)

SND-ID: 2021-197

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa , NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare

Gunnar Malmberg - Umeå universitet, Centre for Demographic and Ageing Research, CEDAR orcid

Mikael Stattin - Umeå universitet, Sociologiska institutionen orcid

Filip Fors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen orcid

Jenny Olofsson - Umeå universitet, Centre for Demographic and Ageing Research, CEDAR orcid

Beskrivning

Undersökningen om hälsa, åldrande och pensionering i Europa (SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som idag genomförs i 28 europeiska länder. Studien baseras på intervjuer med personer över 50 år och har hittills omfattat 8 vågor av datainsamling och totalt har mer än 140 000 individer i Europa medverkat, bl.a. i Sverige. Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen och att öka kunskapen om hur äldres levnadsvillkor förändras i olika europeiska länder. Undersökningen fokuserar på frågor om arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Centre for Demographic and Ageing Research, CEDAR

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Umeå - dnr 2013-373-31Ö

Senare undersökningar har godkänts genom tilläggsansökningar

Metod och tidsperiod

Population

Slumpmässigt urval av befolkningen 50 år och äldre

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2004 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Geografisk beskrivning: 28 länder i Europa inklusive Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

SHARE User Support

info@share-project.org

Dataset
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe-Sweden (SHARE-Sweden)

Beskrivning

För mer information om SHARE-data: http://www.share-project.org/data-documentation.html

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Malmberg - Umeå universitet, Centre for Demographic and Ageing Research, CEDAR orcid

Mikael Stattin - Umeå universitet, Sociologiska institutionen orcid

Filip Fors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen orcid

Jenny Olofsson - Umeå universitet, Centre for Demographic and Ageing Research, CEDAR orcid

Kontakt för frågor om data

SHARE User Support

info@share-project.org

Ingår i samling hos SND

SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2022-06-07
Senast uppdaterad: 2023-03-15